Hållbarhet inom fastighetsförvaltning

Hållbarhet inom fastighetsförvaltning

Att arbeta långsiktigt inom FM är en konst. Vi på Lexium vet att hållbarhetsarbetet gör skillnad i flera avseenden och...
Läs mera
Hållbarhet inom Facility Management – del 2/4

Hållbarhet inom Facility Management – del 2/4

För att trygga att alla stora ord om hållbarhet uppfylls så är det viktigt att nyttja de rätta verktygen. Din...
Läs mera
Hållbarhet inom Facility Management

Hållbarhet inom Facility Management

Fastighetssektorn står för en stor del av de utsläpp som sker på årlig basis, förvaltningen äger därför ett stort ansvar...
Läs mera
Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 4: Energy Management (DTEM)

Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 4: Energy Management (DTEM)

Utan el, värme och rinnande vatten så vore inte en fastighet så mycket att hänga i granen. De flesta av...
Läs mera
Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 3: Hållbarhetens nya livscykel

Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 3: Hållbarhetens nya livscykel

Att den digitala- och tekniska revolutionen som stundar medför smarta och uppfinningsrika lösningar rår det inget tvivel om. Teknikens big...
Läs mera
Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 2: Säkerhetsrisker

Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 2: Säkerhetsrisker

I takt med att tekniken förändras så förflyttar sig en del av säkerhetsriskerna till det digitala rummet. I och med...
Läs mera
Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 1: Internet of Things (IOT)

Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 1: Internet of Things (IOT)

Hur kan fastigheter fungera bättre för både ägare och hyresgäster med sakernas internet? Vi förtydligar möjligheterna och riskerna.
Läs mera
Vilka tillstånd krävs för bortforsling av miljöfarligt gods?

Vilka tillstånd krävs för bortforsling av miljöfarligt gods?

Hur ska man hantera miljöfarligt gods? Allt får inte slängas i containrar och att anlita vem som helst för att...
Läs mera
Från aktivitetsbaserade till produktivitetsbaserade kontor

Från aktivitetsbaserade till produktivitetsbaserade kontor

Flexibilitet på arbetsplatsen är för många A och O vid val av arbetsgivare. Förmånen att jobba hemifrån eller flexibelt på...
Läs mera
PropTech – en inblick i den pågående digitaliseringen av fastighetsbranschen 

PropTech – en inblick i den pågående digitaliseringen av fastighetsbranschen 

För fastighetsbranschen sker otroligt mycket samtidigt vad gäller teknisk utveckling, bland annat som ett resultat av Covid, men också tack...
Läs mera
Integrerad Facility Management för större fabriksområden

Integrerad Facility Management för större fabriksområden

Industrifastigheter och fabriker sparar avsevärda mängder tid på minskat administrativt arbete, men kan också lita på att leveransen är säkert och korrekt...
Läs mera
Vi klargör Fastighetsägarnas ansvar

Vi klargör Fastighetsägarnas ansvar

Ett stort och tungt ansvar vilar på fastighetsägarens axlar. Detta gäller oavsett vilken typ av fastighetsägare det rör, såväl privata,...
Läs mera
Smarta konferensrum – Välfungerande digitala möten med smarta konferensrum

Smarta konferensrum – Välfungerande digitala möten med smarta konferensrum

Läs mera
Bemanna receptionen – med utbildad och serviceinriktad personal

Bemanna receptionen – med utbildad och serviceinriktad personal

Att anställa en receptionist är svårt, tidskrävande och innefattar risk. Personkemin ska klicka och det som står i CV:t och...
Läs mera
Inköpspriset är inte allt – Den direkta inköpskostnaden är inte alltid samma som inköpets totala kostnad över tid

Inköpspriset är inte allt – Den direkta inköpskostnaden är inte alltid samma som inköpets totala kostnad över tid

Mycket tid läggs ned på förhandlingar av det direkta inköpspriset. Ofta mynnar köp dock ut i betydligt fler och större...
Läs mera
Co-Working som ett alternativ för att nyttja lediga lokaler bättre

Co-Working som ett alternativ för att nyttja lediga lokaler bättre

Coworking dök upp som ett fenomen 2005, sedan dess har 14,000st öppnat runt om i världen. I en tid av...
Läs mera
Hygien på arbetsplatsen – för en renare och säkrare arbetsmiljö

Hygien på arbetsplatsen – för en renare och säkrare arbetsmiljö

Nu står vi istället inför frågeställningar kring när vi kan återgå till arbetsplatsen, och vad som krävs för att möjliggöra...
Läs mera
Arbetsplatsen efter pandemin

Arbetsplatsen efter pandemin

Covid har snabbat på utvecklingen mot en flexibel arbetsplats. Med det har kraven på teknisk utrustning ökat för att digitala...
Läs mera
Miljötratten – ett användbart redskap i hemmet för att hantera använd matolja

Miljötratten – ett användbart redskap i hemmet för att hantera använd matolja

Miljötratten hjälper dig ta hand om överblivet fett utan kladd och otrevlig lukt. Skruva på en vanlig PET-flaska och häll...
Läs mera
Vi klargör Facility Management

Vi klargör Facility Management

Facility Management (FM) är jämfört med Faciltiy Services en övergripande nivå där man ur ett lednings-/beställarperspektiv ansvarar för helheten.
Läs mera