• 2023-02-22

  Att arbeta långsiktigt inom FM är en konst. Vi på Lexium vet att hållbarhetsarbetet gör skillnad i flera avseenden och vi är trygga med att våra långa kompetens inom branschen gör oss till en spelare att lita på när det kommer till hållbarhetsfrågor.

 • 2023-02-14

  För att trygga att alla stora ord om hållbarhet uppfylls så är det viktigt att nyttja de rätta verktygen. Din fastighet genererar data varje dag, vad använder du för verktyg för att registrera denna information? I och med att vi befinner oss i en era med nästan oändliga möjligheter så är det viktigt att utnyttja alla de smarta lösningar som finns till hands.

 • 2023-02-08

  Fastighetssektorn står för en stor del av de utsläpp som sker på årlig basis, förvaltningen äger därför ett stort ansvar för att förbättra detta.

 • 2023-02-06

  Utan el, värme och rinnande vatten så vore inte en fastighet så mycket att hänga i granen. De flesta av en fastighets funktioner bygger på någon form av energiförsörjning och om dessa inte nyttjas på rätt sätt så riskerar man att bedriva en onödigt kostsam och ineffektiv verksamhet. Genom att implementera Energy Management-system så säkerställer fastighetsförvaltaren att energin används sparsamt.

 • 2023-01-30

  Att den digitala- och tekniska revolutionen som stundar medför smarta och uppfinningsrika lösningar rår det inget tvivel om. Teknikens big bang har uppenbarligen medfört en svallvåg av produktion.

 • 2023-01-20

  I takt med att tekniken förändras så förflyttar sig en del av säkerhetsriskerna till det digitala rummet. I och med implementering av IOT så finns det en överhängande risk att en fastighet kan utsättas för attacker i syfte att stjäla information, sabotera för anläggningar eller obehörigt övervaka.

 • 2023-01-17

  Hur kan fastigheter fungera bättre för både ägare och hyresgäster med sakernas internet? Vi förtydligar möjligheterna och riskerna.

 • 2022-08-11

  Hur ska man hantera miljöfarligt gods? Allt får inte slängas i containrar och att anlita vem som helst för att komma och hämta ert skräp kan vara olagligt. Läs vår senaste kunskapsartikel och få koll på vad som gäller.

 • 2022-03-21

  Flexibilitet på arbetsplatsen är för många A och O vid val av arbetsgivare. Förmånen att jobba hemifrån eller flexibelt på kontoret, kunna ta de flesta möten digitalt, men medverka fysiskt lika enkelt när det passar, ses som stora fördelar.  

 • 2022-03-14

  För fastighetsbranschen sker otroligt mycket samtidigt vad gäller teknisk utveckling, bland annat som ett resultat av Covid, men också tack vare större tekniska möjligheter och ett över tid uppbyggt behov av digitalisering. I denna artikel passar vi på att klargöra vissa begrepp och förtydliga möjligheterna i teknologin!

 • 2021-10-01

  Industrifastigheter och fabriker sparar avsevärda mängder tid på minskat administrativt arbete, men kan också lita på att leveransen är säkert och korrekt utförd.

 • 2021-08-27

  Ett stort och tungt ansvar vilar på fastighetsägarens axlar. Detta gäller oavsett vilken typ av fastighetsägare det rör, såväl privata, kommunala och bostadsrättsföreningar har diverse krav och regler som fastighetsägaren måste följa.

 • 2021-05-06

  Smarta konferensrum Tidigare har videokonferens varit ett bra sätt för bolag att hålla möten vid global expansion. Tekniken har hela tiden förbättras och möjliggjort att möten med internationella kunder har kunnat ske digitalt. I spåren av pandemin har även lokala möten tagits digital, vilket gäller såväl företag som t.ex. vården. Även om tekniken har gjort [...]

 • 2021-04-27

  Att anställa en receptionist är svårt, tidskrävande och innefattar risk. Personkemin ska klicka och det som står i CV:t och sägs på intervjun ska klaffa med verkligheten. Genom att outsourcing säkrar ni att receptionen alltid är bemannad av professionell och serviceinriktad personal.

 • 2021-04-13

  Mycket tid läggs ned på förhandlingar av det direkta inköpspriset. Ofta mynnar köp dock ut i betydligt fler och större utgifter än det initiala priset man betalar. Vi har därför valt att kategorisera olika typer av inköp, samt lista några funderingar som kan vara värdefulla att ha med sig inför kommande inköp.

 • 2021-04-08

  Coworking dök upp som ett fenomen 2005, sedan dess har 14,000st öppnat runt om i världen. I en tid av osäkerhet gällande arbetsförhållanden och kontorets prioritet för verksamheten, väljer många bolag att se över coworking som ett alternativ. Frågorna som dyker upp blir då huruvida man som företag tappar känslan av identitet om personal blandas upp med andra företag.

 • 2021-03-31

  Nu står vi istället inför frågeställningar kring när vi kan återgå till arbetsplatsen, och vad som krävs för att möjliggöra att det sker på ett säkert sätt. Bland annat kommer många kräva en högre standard på rengöring av allmänna ytor och tydligare regelverk för hur länge man måste vara hemma efter sjukdom.

 • 2021-03-24

  Covid har snabbat på utvecklingen mot en flexibel arbetsplats. Med det har kraven på teknisk utrustning ökat för att digitala möten ska fungera felfritt. När kontoren fylls igen krävs också noggranna åtgärder för att erbjuda en arbetsplats som är anpassad efter högre krav på hygien. Nedan listar vi några viktiga punkter att ha i beaktning inför återgången till kontoret.

 • 2021-02-09

  Miljötratten hjälper dig ta hand om överblivet fett utan kladd och otrevlig lukt. Skruva på en vanlig PET-flaska och häll sedan överbliven olja i miljötratten och ned i flaskan.