Säkerhet

Hur arbetar vi för att trygga fysisk säkerhet?

Mycket av arbetet med säkerheten går hand i hand med varandra. Utan regelbundet underhåll är det svårt att trygga den fysiska säkerheten och utan ett pålitligt brandförsvar är det svårt att ha goda säkerhetsrutiner. Inom ramen för den fysiska säkerheten så inkluderas säkerhetsdörrar, övervakningskameror, belysning, larm samt brandlarm.

Dessa system i kombination med sakernas internet, som gör det möjligt att utvinna och analysera data, ger ett stort stöd i säkerhetsarbetet och minskar risken för intrång, stöld och andra brott.

Hur arbetar man med säkerhetsrutiner?

Att säkerhet är en hjärtefråga för oss på Lexium är ingen hemlighet. Från initial kontakt till utfört arbete så är säkerheten vår ledstjärna. Säkerhet är ett omfattande område som vi tar med stor seriositet, och noggrannhet i beaktning. Vi vet att proaktivt arbete, god planering i kombination med rätt kompetens banar väg för ett väl utfört säkerhetsarbete.

Att ha tydliga rutiner för hur man arbetar med säkerheten är A och O. Att ha ett noggrant och strukturerat arbetssätt samt hålla sig till en utstakad plan leder till goda möjligheter att hålla säkerheten i schakt.

Vad är hyresgästscreening?

Hyresgästscreening är en process i vilken man som hyresvärd eller förvaltare bedömer en potentiell hyresgästens kreditvärdighet eller betalningsförmåga. Detta sker innan gästen godkänns för att hyra en bostad. Detta gäller såväl för kommersiella fastigheter som för privata bostäder, där det är av stor vikt vem som flyttar in i lokalen och fastigheten. Här benas det ned till faktorer som pålitlighet, betalningsförmåga, problematisk historia och referenser.

Mycket kan göras i förebyggande syfte vad gäller val av hyresgäst men det är en snårig process att leta sig fram till en god förståelse av riskerna förknippade med nya hyresgäster. Lexium har lång erfarenhet av att stödja alla typer av fastighetsägare med diverse frågor och problematik, och vi bistår gärna med analys och rådgivning.

Vad bör man tänka på vid underhåll av fastigheten?

Att underhålla en fastighet är att vara proaktiv, ligga i framkant och se till att det finns en bra struktur att följa. Det är viktigt att ha en detaljerad plan för underhåll och reparationer av fastigheten. Om det inte finns en tydlig plan så finns risken att dyra överraskningar uppkommer. Med hjälp av reguljär inspektion så ser du till att eventuella skador upptäcks i god tid. Det är väldigt viktigt att hålla tak, fönster och dörrar i gott skick eftersom läckage kan vara förödande.

Om fönster eller dörrar inte är täta så bidrar det till minskad energieffektivitet i fastigheten – en kostsam historia helt enkelt. Andra aspekter som bidrar till att fastigheten bedrivs energieffektivt är att tillgodose att värmesystemet samt ventilationssystemet fungerar sömlöst. Detta görs genom regelbunden underhåll, rengöring samt utbyte av ventilationens filter.

Hur ska man samarbeta med lokala myndigheter?

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att samarbeta med lokala myndigheter. Det är viktigt att ha en god uppfattning om vilka förordningar och lagar som föreligger. Detta hjälper mycket för att undvika överträdelser av regler.

Dessutom kan det vara en god idé att hålla en god dialog med myndigheter för att få uppdateringar och viktiga råd. Om man skapar en god relation med lokala myndigheter så kan dessa tillhandahålla värdefulla verktyg såsom bygglov, tekniska råd och stöd vid krissituationer.

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till brandskydd?

För att trygga ett tillförlitligt brandskydd så är det viktigt att moderna brandvarnare finns installerade på strategiska platser runt om i fastigheten. Det ska finnas tillgång till brandbekämpningsutrustning. Man bör undvika överbelastning av eluttag samt känna till vad som gäller om byggnaden har en serverhall. En brandsäkerhetsplan bör vara etablerad och de som verkar i byggnaden bör vara införstådda med vad som gäller.

Vidare så är det självklart en stor brandrisk att röka inomhus vilket bör undvikas helt, samt att man förvarar farliga kemikalier på säkra platser. Ventilationen är viktig för att minska fukten i utrymmen såsom kök, badrum m.m. eftersom fukt kan öka risken för brand. Är du nyfiken på att lära dig mer om hur man tryggar säkerhet i fastigheter, tveka inte på att kontakta oss!

Vi erbjuder fastighetsdrift i hela Sverige

Offert