• 2023-12-18

  Julen är en tid för att dela och sprida kärlek. Tyvärr kämpar många familjer med ekonomiska svårigheter och kan inte skapa den jul de förtjänar. Genom vårt partnerskap med Stadsmissionen vill vi göra skillnad genom att erbjuda stöd till barnfamiljer som riskerar ett liv i fattigdom och i värsta fall i hemlöshet. - Vi på Lexium [...]

 • 2023-11-03

  - Cecilia tar ett helhetsansvar för varumärkes- och profilarbetet, kommunikationen och marknadsföringsinsatserna och säkerställer att de går i linje med vårt förändringsarbete. Hon har erfarenhet av att jobba inom IoT och Growth Marketing vilket innebär att vi har bra förutsättningar att jobba effektivt med digitala och smarta lösningar som hjälper oss att nå ut med våra budskap på rätt sätt säger [...]

 • 2023-10-06

  Karoliina har lång erfarenhet av strategisk utveckling i snabbväxande börsnoterade och riskkapitalägda bolag på den nordiska marknaden, från såväl ledningsroller som styrelsearbete. Karoliina har också omfattande erfarenhet av Integrated Facility Management och andra tjänsteverksamheter från sin tid på bland annat Coor och Caverion. Idag är hon verksamhetsutvecklingschef och medlem i koncernledningen på Platzer Fastigheter. - Vi [...]

 • 2023-09-29

  Thomas har lång erfarenhet som VD och koncernchef i tjänsteföretag som Nordic LEVEL Group, ENACO, Caverion, G4S och Bravida. Thomas har också stor erfarenhet av styrelseuppdrag som både ordförande och ledamot inom börsnoterade och riskkapitalägda bolag. De senaste åren har han bland annat framgångsrikt axlat ordföranderollen i större bolag som haft fokus på stark tillväxt [...]

 • 2023-09-26

  En alltmer digitaliserad värld med högt fokus på hållbarhet ställer nya krav från såväl kunder som för våra egna medarbetare, specialister och leverantörer. Vi ska säkerställa att Lexium fortsätter utvecklas som en av de ledande aktörerna inom IFM (Integrated Facility Management) och FM (Facility Management) i Sverige och Norden. "För att stödja utvecklingen har vi [...]

 • 2023-02-03

  I Jönköpings Län ligger den industrianläggning inom livsmedelssektorn som sysselsätter ca 400 anställda med en lokalyta om 12 000 kvm där Lexium sedan 1 april 2018 levererat en Integrerad IFM-lösning – One FM.   Med start 1 januari 2023 har ett nytt, utökat, IFM-avtal tecknats med kunden. One FM spänner över hela tjänsteförsörjningen i fabriken [...]

 • 2023-01-25

  Lexium Service Management levererar Integrerad Facility Management och Facility Management till industrisektorn, fastighetsägare och arbetsplatser med såväl internationellt som nationellt välkända bolag och varumärken som långvariga kunder.   Johan Lundmark tillträdde 1/12 som Operativ Chef för Lexiums driftorganisation, som dagligen levererar kundanpassade FM-tjänster för Lexiums befintliga kunder och som nu lägger allt fokus på befintliga [...]

 • 2022-11-18

  Ecoclime har lång och gedigen erfarenhet inom energieffektiviseringslösningar. Lexium är en ledande aktör inom Facility Managent och Totalförvaltning av fastigheter. Genom avtalet ges Ecoclime Group möjlighet att leverera tjänster och produkter inom energieffektivisering, inkluderat Evertherm SEW för återvinning av värmeenergi i spillvatten till Lexium koncernens olika bolag. På samma sätt kommer Ecoclimes kunder få tillgång [...]

 • 2022-11-11

  Lexium Fastighetsdrift och Assistamus har tecknat samarbetsavtal inom fastighetsservice. Assistamus kommer bland annat att leverera tjänster inom vinter/sommar- skötsel samt klottersanering till Lexium Fastighetsdrift. Lexium ges i och med detta samarbete även möjlighet till avrop av ett brett tjänsteutbud inom fastighetsservice samt möjligheter att rekrytera resurser via Assistamus systerföretag Jobcenter. "Att vi ingått samarbete med [...]

 • 2022-11-04

  Ett stort och gediget förändrings- och förädlingsarbete har genomförts under 2022 i Lexium Fastighetsdrift AB. Vi har omorganiserat och implementerat ett nytt driftsystem för att förenkla både i vår leverans och för våra kunder i beställnings- och uppföljningsprocessen. Som ett resultat av detta arbete har vi nu vunnit ett avtal inom Fastighetsservice med Gårdstensbostäder i [...]

 • 2022-09-01

  Vi är stolta och glada att kunna presentera vår kollega Josefin Pettersson, som från årsskiftet gått in i rollen som projektledare med fokus på FM tjänster till arbetsplatser / kontorsmiljöer. Josefin har under snart fyra år inom Lexium i olika roller skaffat sig en gedigen erfarenhet inom Facility Management och HSEQ (Hälsa, Säkerhet, Miljö & [...]

 • 2022-08-31

  Vi är stolta och glada att kunna presentera ett sedan tidigare känt namn, Henrik Kopp Söderström, i rollen som affärsenhetschef för Västra Götaland. Henrik tillträder närmast från rollen som Account Manager / Kundförvaltare och har lång erfarenhet inom fastighetsdrift och teknisk förvaltning. I och med att Lexium Group 2020 förvärvade Bo Söderström AB påbörjades ett [...]