VILKA ÄR DE främsta fördelarna med bemanning?

Fördelarna med att hyra in personal är att det är kostnadseffektivt, skapar en flexibel personalstyrka och motverkar personalbrist. Att nyttja bemanning är en god strategi om du är osäker på hur pass permanent ditt behov är. Dessutom kan vad som först är ett tidsbegränsat vikariat på sikt övergå i en permanent anställning.

När du bemannar så kommer arbetsgivaransvaret att ligga hos bemanningsföretaget vilket kan ge en lägre ekonomisk risk än vad som varit fallet om ditt företag använde er av rekrytering. En ytterligare stor fördel med bemanning är det faktum att bemanningsföretag ofta är specialiserade vilket möjliggör att ni kan leja precis den kompetens som efterfrågas.

de största utmaningarna med bemanning

Att hitta rätt person för en tjänst kan vara en stor utmaning. Svårigheten kan framförallt ligga i att hitta en person med rätt kompetens och lämpliga erfarenheter.

Att behålla anställda kan vara ett utmanande problem. Det kan vara utmanande att konkurrera med andra företag om lön, förmåner och villkor. Förutom att det är tråkigt så är det även dyrt att tappa en duktig toppförmåga.

Att vara flexibel är en utmaning som heter duga då varierande behov eller sjukdom ställer till det för ditt företag. Att hitta medarbetare och undvika personalbrist för kortare perioder kan vara svårt.

Lagstiftning och regleringar kan sätta käppar i hjulen eftersom att de är komplicerade och ändras relativt frekvent. Detta kan göra det svårt att hålla sig uppdaterad och följa de föreskrifter som föreligger.

Kostnader har såklart ett viktigt finger med i spelet när det kommer till att anställa personal. Det finns många poster som vägs in, däribland: löner, förmåner, utbildning, utveckling, arbetsmiljö, försäkringar, skatter och avgifter. Att hålla koll på kostnader och bedriva verksamheten kostnadseffektivt och hållbart kan vara en stor utmaning.

Vilken lösning passar bäst för just ditt företag?

Det är en väldigt viktig fråga som vi på Lexium gärna hjälper er att besvara. Vi finns här när ni är redo för att trygga att ert företag får den bästa lösningen utifrån aspekterna tid, kostnad och såklart rätt kompetens.

Vad är mest lönsamt, rekrytering eller bemanning?

I generella termer så kan man säga att det finns för- och nackdelar med bägge tillvägagångssätten – varje situation är unik och beror på vilka behov som råder, företagets strategi samt vad som passar verksamhetens struktur. Viktigt att tänka på om man istället för bemanning väljer rekrytering är att kostnader såsom arbetsgivaravgifter, semesterersättning, försäkring och eventuell pensionsersättning tillkommer. Här är en en länk till Unionens hemsida – om hur du sätter rätt lön.