Stationär bevakning & reception – väktare på plats hos er

Vi säkerställer en trygg in- och utpassage för din arbetsplats oavsett om det är en större arbetsplats eller produktionsanläggning. Del av våra erbjudanden innefattar väktare som sköter låsning och upplåsning, frånkoppling larm, stationär vaktpost, bemanna upp receptionen med en väktare och avancerade passersystem. Självklart spelar storlek och besöksfrekvens in när bedömning görs gällande vilket erbjudande som passar er bäst. Nedan går vi in på lösningarna och hur de kan gynna er.

En arbetsplats behöver öppnas och stängas för dagen, antingen sker det av den medarbetare som kommer först eller lämnar sist, eller så sköter bevakningstjänst detta. Beroende på vilken typ av arbetsplats det rör sig, hur stor och hur besöksintensiv den är, kan det vara viktigt att en väktare sköter låsning och upplåsning samt frånkoppling av larm.

En stationär vaktpost, eller en väktare som också sitter i receptionen, höjer säkerheten avsevärt för hela området. Ni får bättre kontroll över vilka som befinner sig på site och har framförallt en bättre möjlighet att neka tillträde till obehöriga. Genom att bemanna reception eller vaktpost med vaktpersonal, ser ni också till att området är säkert när ni lämnar det, samt när de första medarbetarna kommer till jobbet för dagen.

En stationär bemanning innefattar såväl bemanning av receptionen vid entrén till ett större kontor, samt bemanning av vaktstugor intill grindar och portar. Oavsett hur ingången till er arbetsplats eller ert område ser ut, kan en eller flera väktare hjälpa er att säkra in- och utpassage.

En stationär väktare kan under avlösning eller vaktbyte också göra ronderingar för att se till att området i sin helhet är säkert. Vi hjälper er även installera kameror för övervakning av hela området, vilket gör ger vaktpersonal på plats en god överblick av säkerhetsläget i sin helhet.

Större arbetsplatser har avancerade passersystem, med individuella passerkort och slumpmässig identifiering med id-handling av de som besöker byggnaden. Detta kräver dock att receptionen bemannas av en utbildad väktare, som har både kunskap och befogenhet att utföra id-kontroll samt hantera obehöriga som försöker äntra området.

Större produktionsanläggningar som på daglig basis ska transportera stora mängder gods till kunder, har ett väldigt stort ut- och inflöde av såväl personal som lastbilar. Sker inpassage genom samma ingång underlättar det avsevärt om en väktare finns tillgänglig för att se till att enbart de som har tillträde till området faktiskt får passera.

Fördelarna med att bemanna receptionen med väktare är många. Vid extra behov kan vi även förse er med skyddsvakter och ytterligare vaktpersonal för ordningshållning. Detta är inget som normalt behövs på arbetsplatser, men vid ökade risklägen kan det vara bra att ha tryggheten nära till hands. Med vår avancerade riskanalys Risk Prediction, kan vi göra en helhetsbedömning av riskläget för er arbetsplats och ert geografiska område.

Trygghet och säkerhet

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda tjänster som säkerhet på flertalet orter runtom i landet.

Säkerhetsrelaterade tjänster är en del av vårt heltäckande kontorspaket. Vi har tagit fram tre paket för att ni ska kunna välja just det paketet och de tillägg som passar er. Genomför en beräkning och få ett prisförslag på några minuter.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag, och kan leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss gällande säkerhetsrelaterade tjänster!