Hållbarhet inom Facility Management – artikelserie del 2/4

För att trygga att alla stora ord om hållbarhet uppfylls så är det viktigt att nyttja de rätta verktygen. Din fastighet genererar data varje dag, vad använder du för verktyg för att registrera denna information? I och med att vi befinner oss i en era med nästan oändliga möjligheter så är det viktigt att utnyttja alla de smarta lösningar som finns till hands.

Optimera utrymmet

Med hjälp av datadrivna FM-lösningar så är det möjligt att optimera utrymmet i byggnader så att man undviker outnyttjade ytor och rum.

Stärk upplevelsen på arbetsplatsen

Genom att mäta beteenden och mönster så går det skapa en arbetsplats som höjer upplevelsen för dem som vistas där.

Underhåll

Datadriven Facility Management gör det möjligt att identifiera ytor, utrymmen och delar av byggnaden som är i behov av underhåll eller som kommer att behöva underhåll i närtid. Med den rätta typen av data kan man få värdefulla insikter om vad man kan implementera för att förbättra arbetsplatsen på daglig basis.

Ökad säkerhet

Data-driven FM kan trygga att din arbetsplats är säker både fysiskt och digitalt men även se till så att fastigheten sköts med hänsyn till de lagar och regler som föreligger.

Varför ska man använda data-driven Facility Management?

Eftersom att vi lever i en föränderlig tid så är det viktigt att haka på dagens innovationer – för att trygga att ekonomin bedrivs med hållbarhet som en av de främsta ledstjärnorna så bör man implementera data-driven FM. Ovan nämnda anledningar ger värdefullt stöd till svaret på frågan “varför?”. En viktig sak att ha i beaktning är att data-driven fastighetsförvaltning inte längre är en fjärran framtid. Det är idag, det är här och det är framförallt nu. Du vill väl inte riskera att vara en dinosaurie?

Vilka är de största fördelarna med data-driven fastighetsförvaltning?

Många aktörer befinner sig redan mitt i eller är påväg in i morgondagens fastighetsförvaltning. Det är helt enkelt ett reellt scenario för många företag – men det ska också vara ekonomiskt försvarbart att göra denna omställning, vilket kan skilja sig beroende på fastighetens förutsättningar m.m. Avslutningsvis så skulle man kunna säga att många fastighetsbolag håller på att accelerera in i den datadrivna verksamheten, allt från operativ användning som till ledning och styrning.

Jag vill gärna veta mer om detta