Rutinmässiga kontroller säkerställer driftduglighet