Fel som uppstår på en produktionssite kan ofta upptäckas långt innan det inträffade felet. Genom att utföra rutinmässiga tekniska kontroller, både på ett regel- och säkerhetsmässigt plan och säkerställa driftsäkerhet, kan man garantera att åtgärder görs i god tid. Det minimerar risk för driftstörningar vilket gynnar affärerna.

Vår målsättning är alltid att minimera antalet driftstörande fel och se till att upptäcka åtgärdsbehov i god tid. Nedan listar vi några av de områden som vi på regelbunden basis ser över hos våra kunder.

Exempel av tjänster

Periodisk kontroll bland annat av:

  • Kylanläggningar
  • Portar
  • Kompressorer
  • Lyftanordningar
  • Ventilation

Vi hjälper er att se över maskinparkens befintliga skick i syfte att skapa en relevant serviceplan innehållande lagstadgade servicemoment såväl som andra periodiska kontroller. Den överenskomna serviceplanen laddas sedan upp i det FM-system alla våra kunder har tillgång till.

I det fall maskinparken behöver en ansiktslyftning ger vi er förslag på hur en sådan kan se ut samt ger er en budget för de investeringar som krävs. Inte nog med detta, vi samlar även in all tillhörande dokumentation och laddar upp på arbetsordern i FM-systemet.

SBA och brandskydd

Vi ser över ert brandskydd med överenskomna frekvenser. Vill du att vi hjälper till med månatliga egenkontroller så kan vi även lösa det, och självklart planerar vi även in de lagstadgade kontrollerna och ser till att uttjänt utrustning byts ut.

Och visst – allt laddas upp i FM-systemet för att ge er total kontroll på att regler och rekommendationer följs till punkt och pricka.

Bemanning av rätt kompetens för uppdraget
Saknar ni en egen Facilityfunktion på ert företag? Inga problem, Lexium kan hjälpa er att fylla även denna funktion via en tjänstefunktion. Hel eller halvtid (eller annan tid) kommer vi överens om. NI sätter agendan, vi verkställer.

Fastighetsskötsel

Hur mår taket på er fastighet, har måsarna annekterat det under sommarhalvåret medans snön ligger tung på vinterhalvåret? Tillsammans lägger vi upp en serviceplan där takets skick kontrolleras löpande samtidigt som vi rensar upp bland fågelägg och skottar taken vid behov. Allt spårbart i vårt FM-system givetvis.

Heltäckande fastighetsskötsel innefattar löpande service för att minimera behovet av större tids- och kostnadsintensiva åtgärder längre fram. Vi ser till att fastigheten mår bra och att ni kan driva er verksamhet tryggt och hälsosamt.

Fastighetsdrift

Schemalagda ronderingar är nyckeln till låga reparationskostnader och en frisk driftteknik i fastigheten. Att varje vecka lyssna, lukta, känna och se över er teknik och era fastigheter är ofta det mest effektiva sättet att hålla ner onödiga reparationskostnader eller stora projektkostnader för att byta utrustning som borde kunna hålla några år till.

Våra drifttekniker har lång erfarenhet och de hjälper er mer än gärna att säkra driften samtidigt som de sparar in på era kostnader.

Snöröjning

Visst är det lite jobbigt när det faller 30 cm snö över natten och du vet att alla dina medarbetare är på väg till jobbet kl. 7 och då behöver gångarna vara framkomliga och halkbekämpade? Med vårt nätverk av snöbekämpare blir risken att fasta i snövallarna minimerad.

Vi erbjuder Tekniska Tjänster i hela Sverige

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda tjänster som fastighetsskötsel på flertalet orter runtom i landet.

Kartan visar vilka orter vi är verksamma i idag. Vi har dock rikstäckande service på väldigt många av de tjänster som vi erbjuder och kan därför erbjuda service oavsett i vilken ort ni befinner er.

Kontakta gärna oss gällande tekniska tjänster och integrerad facility management.