Vi erbjuder en helhetslösning

Lexium Service Management är ett av få företag i Sverige som erbjuder en helhetslösning inom Facility Management. S.k. Integrerad Facility Management (IFM). Att integrera sina fastighetsrelaterade tjänster och samla dem hos en och samma leverantör/partner är en företeelse som blir allt mer vanligt förekommande.

Fördelarna är många, bl.a. skapas ett gemensamt gränssnitt för samtliga tjänster oavsett om det handlar om bemanning, lokalvård, säkerhetslösningar eller återkommande service av fabrikens automatiska portar. Som beställare behöver du aldrig fundera på hur du skall beställa eller vart du skall vända dig då du behöver hjälp. Detta kombinerar vi med en noga planerad underhållsplan som ytterligare förenklar och tydliggör hur vi tar hand om er utrustning.

Att kontrollera och underhålla sina fastigheter och dess utrustning är alltid en utmärkt affär. Fastighetens värde stabiliseras och ökar löpande när ni kan påvisa ett dokumenterat preventivt planerat underhåll, PPM. Detta är nyckeln till en lyckad leverans av tekniska tjänster.

Vårt IFM-erbjudande är som starkast då det riktas mot företag eller organisationer med egna produktions/distributionsanläggningar kombinerade med en eller flera traditionella kontorslokaler runt om i Sverige. Vi erbjuder även IFM-lösningar för den Nordiska marknaden.

Tekniska tjänster

Vi erbjuder en helhetslösning

Då detta affärsområde fokuserar på industrilokaler innebär det ett större omfång av tjänster och även andra typer av tjänster än vad som vi annars utför inom Service Management för Fastigheter.

Vi säkerställer även service och skötsel av kompressorer, tryckluftsutrustning, lyftutrustning, brandutrustning, portar/dörrar/jalusier, snöröjning, transportband mm.

Listan blir snabbt lång och omfattande. Det är ofta många olika leverantörer inblandade, inte sällan över 100 st på en medelstor industrisite.

Vi håller ihop allting och till stöd för det har vi ett modernt FM-system, som har över 1,5 miljon använder globalt. Väljer ni Lexium så kan ni få tjänsterna levererade i system och slipper stora egna investeringar. Låt oss berätta mer.

Samordna tjänster och leverantörer i FM-system

Allt samlat i ett system

Mängden tjänster som inte tillhör kärnverksamheten är ofta många och viktiga. Om man skall ha allt eller inget i egen regi, eller något däremellan, är en fråga som ger olika svar beroende på organisationens egna situation och framtid.

Genom att samordna de tjänster och behov som inte utgör kärnverksamheten kan betydande synergier uppnås som minskar kostnaderna.

Det innebär också en ökad fokusering/effektivitet, som i sin tur skapar grund för ökad lönsamhet och tillväxt.

För att styra detta på ett enkelt och överskådligt sätt behövs att aktiviteterna som skall utföras registreras och följs upp i ett IT-system. Det är för mycket olika händelser i alla dessa stödfunktioner för att någon.

Genom att allting finns uppsatt i ett system får Du kontroll på den interna organisationens behov och beställningar, hur leverantörerna sköter sina åtaganden och när de görs. Viktig fakta som ger dig styrverktyg att följa upp på ett enkelt sätt samt möjlighet att bedöma effektiviseringspotential i de olika servicetjänsterna baserat på fakta – vad som efterfrågats kontra vad som levererats och när.

För att styra servicetjänsterna i en fastighet eller ett kontor på ett enkelt och överskådligt sätt behövs att aktiviteterna som skall utföras registreras och följs upp i ett IT-system. Det är för mycket olika händelser i alla stödfunktioner för att någon ska ha överblick manuellt.

Genom att allting finns uppsatt i ett system får Du kontroll på den interna organisationens behov och beställningar, hur den egna utförarorganisationen och/eller de externa leverantörerna sköter sina åtaganden och när de görs. Viktig fakta som ger dig styrverktyg att följa upp på ett enkelt sätt samt möjlighet att bedöma effektiviseringspotential i de olika servicetjänsterna baserat på fakta – vad som efterfrågats kontra vad som levererats och när. Och att kunna jämföra egen regi med externa leverantörer, vid behov.

Samordna tjänster och leverantörer i FM-system

Åtgärder för optimal fastighetsdrift

Åtgärder för optimal fastighetsdrift. Vi gör era miljösatsningar till en god affär, inte bara en god intention. Ett förbättrat, bestående, driftnetto ökar fastighetens värde avsevärt.

Det finns flera skäl till att miljö- och energieffektivisera en fastighet:

 • Det ökar fastighetens värde
 • Signalvärdet – marknaden ser tydligt engagemang
 • Hyresgästers och brukares medvetenhet ökar
 • Nöjdare hyresgäster som får bättre inomhusklimat
 • Minskar kostnader för energi, vakanser och sjukfrånvaro
 • Bättre driftsnetto med ökade hyresintäkter
 • Mindre risker med lönsamheten vid ökande energipriser

Exempel i korthet av vad vi gör

 • Projektledning för energiåtaganden
 • Inventera befintliga fastigheter
 • Analysera energianvändningen inför ny- eller ombyggnad
 • Kalkylera och offerera energigarantier mot slutkund
 • Samordna projektering och utförande avseende energi
 • Följa upp fastigheters energiförbrukning och inneklimat
 • Utbilda personal och ledning