Helhetslösning till företag

Helhetslösning för facility management innebär sammanstrålning av företagets service- och fastighetsrelaterade tjänster.

Bolag ägnar mycket tid åt kringtjänster för att få den huvudsakliga verksamheten ska fungera. Integrerad Facility Management innebär att alla dessa kringtjänster omhändertas av en leverantör, som agerar partner mot externa leverantörer och enskild kontaktyta mot företaget.

Helheten samlas på en faktura och företaget får en kontaktperson. Tjänsten blir en helhetslösning som täcker era totala behov, oavsett storlek på bolaget eller kravställningar.

Fördelarna med IFM

Större företag har ofta flertalet vitt spridda behov av kringtjänster som inte är relaterade till den huvudsakliga verksamheten. Framgångsrikt företagande i större skala innefattar en hög kravställning på att allting ska fungera. Det kan röra sig om IT-relaterade tjänster, leveranser, receptionister eller vaktmästare, säkerhet, växtservice, städning och renlighet och kaffe, dryck och frukt. Med en sammanstrålning av tjänster till en leverantör och en faktura, underlättas detta arbete avsevärt.

För en god personalnöjdhet och ett bra helhetsintryck från kunder eller investerare på besök krävs en hög standard på kontor och i er arbetsmiljö, något vi på Lexium kontinuerligt strävar efter att uppnå.

Strategisk överblick

Genom att lämna över hela förvaltningsansvaret till en pålitlig leverantör vet ni att service utförs i världsklass och att minimalt onödigt arbete hamnar i ert knä. Lexium Service Management har lång erfarenhet av Integrerad Facility Management, och tar fram skräddarsydda koncept till bolag inom olika branscher och storlekar. Vi har i dagsläget kunder i hela Sverige bestående av både medelstora och stora kontor och industrifastigheter.

IFM är ett sätt för större företag att streamlina tjänster som inte rör den huvudsakliga verksamheten. Att lämna över ansvaret till en erfaren partner inom Facility Management ger tillgång till ett brett nätverk av internationella leverantörer, mer effektiv anställningsprocess vid bemanningsbehov, en kontaktperson vid alla uppkomna problem och ett effektivare arbetssätt i sin helhet.

Facility Management

Alternativet till Integrerad Facility Management är att hantera det som Single Services. Ofta är det helt olika leverantörer för städtjänster som för inköp av möbler, kaffe eller fruktservice. Säkerhet är helt frikopplat från leverans av IT-lösningar som förenklar och förbättrar digitala möten. Allt detta genererar flertalet fakturor, flertalet kontaktpersoner och mycket nedlagt tid.

För ett mindre bolag med ett fåtal kringtjänster kan Single Service vara ett rimligt alternativ. I vissa fall behöver mindre företag bara assistans i att hitta en kostnadseffektiv leverantör av städservice, alternativt att temporärt bemanna receptionen vid korttidsfrånvaro. Oavsett vilket behov som rör arbetsplatsen, är Lexium Service Management en pålitlig partner i att hitta rätt personal eller lösning för just ert företag.

Vi erbjuder INTEGRERAD FM I HELA SVERIGE

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda en helhetsservice av arbetsplatsen på flertalet orter runtom i landet.

Kartan i undermenyn visar vilka orter vi är verksamma i idag. Vi har dock rikstäckande service på väldigt många av de tjänster som vi erbjuder och kan därför leverera Facility Management oavsett var ni är verksamma.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter. Med integration av AI-system bidrar vi också till att disponering av kontorsytor effektiviseras, samt att kontorsmiljön i sin helhet förbättras.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag. Vi kan därför leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss gällande IFM!

Kontakta oss om IFM

Proaktivt arbete med IFM

Ofta uppstår större fel och åtgärdsbehov för att man under en längre tid låtit småfel vara. Genom att anlita en erfaren partner inom Integrerad Facility Management, med god helhetsförståelse av arbetsplatser och fastighetsservice, kan vi i god tid se över och åtgärda problem som annars riskerar växa med tiden.

Lexium jobbar proaktivt och gör rutinmässiga riskbedömningar av situationer för att hela tiden minimera större åtgärdsbehov längre fram. Vår målsättning är en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv arbetsplats.

Kontakta oss – så tar vi ett kort möte och berättar mer om hur Integrerad Facility Management kan underlätta er vardag!