Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 2: Säkerhetsrisker

I takt med att tekniken förändras så förflyttar sig en del av säkerhetsriskerna till det digitala rummet. I och med implementering av IOT så finns det en överhängande risk att en fastighet kan utsättas för attacker i syfte att stjäla information, sabotera för anläggningar eller obehörigt övervaka.

Är IOT säkert?

Antalet IOT-enheter som kopplas upp mot internet ökar hela tiden. Utvecklingen av ny hårdvara, mjukvara och protokoll växer i rasande fart vilket medför brist på kompetens inom de olika systemen. Med implementeringen av IOT finns det helt plötsligt flera vägar in i din mest privata sfär och många av dessa apparater som kopplas upp har inte lika bra säkerhet som smartphones och bärbara datorer. Till synes ofarliga apparater kan utgöra en stor säkerhetsrisk för dig och din omgivning. Det kan röra sig om att spionera med babymonitorer eller avbryta drift för livsviktig vårdutrustning.

Vilka är de största riskerna med IOT?

  • Intrång i IOT-enheter kan användas som språngbräda in i traditionella IT-system, vilket möjliggör kapning av känslig data.
  • Om IOT-enheter kapas så kan de göras obrukbara i syfte att utpressa eller för andra illegala ändamål.
  • BotNet-attacker utgör en säkerhetsrisk för fastigheten såväl som för de människor vilka är verksamma inom den. En BotNet-attack är ett anfall med hjälp av s.k. trojanska virus i syfte att styra flera datorer i ett nätverk, skicka ut oönskad skräppost eller utföra DDos-attacker.

Åtgärder mot cyberattacker

Dataintrång är olagligt och om man får kännedom om att dataintrång har ägt rum så ska det polisanmälas så fort som möjligt. Det är viktigt att försöka isolera de smittade enheterna från andra enheter så att man kväver elden. En intern utredning ska tillsättas för att ta reda på vad som hänt och hur det kunde ha motverkats.

Hur förebygger man riskerna med IOT?

IOT kommer med största sannolikhet att vara en lysande stjärna på fastighetsförvaltningens himmel. Om man arbetar proaktivt och anlitar rätt kompetens så kan de största riskerna minska och i bästa fall undvikas helt. Genom att ha ett tillförlitligt cybersäkerhetssystem, använda tvåfaktor- och multifaktorautentiseringsystem samt utbilda anställda inom området så kan man säkerställa att fastigheten står rustad inför de reella hot som IOT för med sig.

Jag vill gärna veta mer om detta