PropTech – en inblick i den pågående digitaliseringen av fastighetsbranschen

För fastighetsbranschen sker otroligt mycket samtidigt vad gäller teknisk utveckling, bland annat som ett resultat av Covid, men också tack vare större tekniska möjligheter och ett över tid uppbyggt behov av digitalisering. I denna artikel passar vi på att klargöra vissa begrepp och förtydliga möjligheterna i teknologin!

Begreppet PropTech är en förkortning av Property Technologies, och samlar konceptet ”digitalisering av fastigheter och fastighetsägarnas affär.” Inom PropTech innefattas bland annat:

Nyttjandeoptimering

o   Löpande analyser av hur fastigheten används

o   Förslag på hur ytor kan justeras för att bättre anpassas för användarna

o   Energistyrning så att enbart använda ytor fullt ut värms upp eller belyses

Energieffektivitet

o   Begränsad energiförbrukning tack vare smarta system

Säkerhet

o   Prognostiserad riskbedömning

o   Smarta larm- och övervakningssystem

Hygien

o   Digitaliserade städscheman

o   Städnotiser efter användning

Service

o   Löpande underhåll med förbättrad överblickbarhet

o   Pålitlighet i utförandet

o   Garantier

Fokusområdet inom PropTech har ofrånkomligt riktats mot just miljö- och energieffektivisering. Fastighetsbranschen, med såväl förvaltning som nybyggnationer, står för mer än en tredjedel av Sveriges årliga koldioxidutsläpp. Genom att implementera smarta sensorer och optimera driften av fastigheten kan energianvändning begränsas med upp till 40%. Här finns både stora kostnadsbesparingar att göra, men också väldigt mycket gott för vår miljö. Tack vare IOT  kan mätningar ske löpande till exempel tack vare sensorer. På så vis kan fastighetsägaren få en god överblick av fastighetens energianvändningen, för att justera och optimera.

Hyresgästen kan få en god överblick av lokalens nyttjandegrad, hur förändrad planlösning, inredning och justering kan höja effektiviteten samt spara kostnader. Fastighetsförvaltaren får en pålitlig och kontinuerlig bild av fastighetens mående, vad som behöver åtgärdas och kan smidigt rapportera felavhjälpande aktiviteter direkt i telefonen eller plattan. Hyresgästen såväl som fastighetsägaren kan lita på att området och fastigheten står trygg för potentiella hotbilder. Stor datainsamling uppdaterar löpande områdets riskbild och justerar beredskap därefter.

Gäster, hyresgäster och övriga besökare kan lita på att nödvändiga hygieninsatser utförs regelbundet, att frekvent besökta toaletter och kök rengörs oftare. Ventilationen mäts löpande och kan justeras beroende på nyttjandegrad. Bokningssystem, digitala lås och entréer utan fysiska nycklar öppnar möjligheterna för flexibel uthyrning, delning av ytor och såväl energi, nyttjande och kostnadseffektiviseringar för samtliga intressenter av en fastighet.

Utvecklingen är i full gång och erbjuder löpande nya möjligheter för samtliga delar av fastighetens nyttjande och affär. Lexium är en helhetsleverantör till fastigheter och företag, vilket innebär att vi har en god överblick av fastigheters mående och nyttjande.

Vill ni veta mer om hur era fastigheter eller lokaler kan justeras, förbättras och effektiviseras – är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Jag vill gärna veta mer om detta