Vi erbjuder en helhetslösning

Det finns många olika typer av fastigheter, komplexa behov och en uppsjö av lagar och regleringar som måste efterföljas. Därför erbjuder vi en helhetslösning som tillgodoser de behov som er fastighet har och flera nischtjänster – allt för att möta samtliga av de utmaningar som er industrifastighet kan tänkas stå inför.

Högspänning och lågspänning för industrilokaler
När det kommer till skötsel av starkströmsanläggningar finns det många lagar och förordningar att förhålla sig till, inte minst ellagen och förordningen om elektriska starkströmsanläggningar. Anläggningens innehavare skall utfärda särskilda anvisningar för att förebygga skada orsakad av el. I elektriska anläggningar är högspänning alltid livsfarlig.

Kylrum i fastigheter
Många fastigheter är utrustade med ett kylrum för att kyla ned och förvara mat. Här är ett axplock på verksamheter som kan inneha kylrum:

  • Restauranger
  • Storkök
  • Matvaruaffärer
  • Caféer
  • Bagerier
  • Skolor och förskolor

Det finns risk för att kylrum slukar energi, detta beror på flera faktorer där den mest uppenbara tillskrivs rummets storlek, och en annan är transmissionsförluster som kan bero på att rummet inte är tillräckligt isolerat. Vi hjälper er att få hållbara lösningar på plats!

Ansvarar fastighetsägaren för vatten och avlopp?
Som fastighetsägare så ansvarar du för nyanläggningar, reparationer samt förändringar i vatten- och avloppsledningar inom den egna fastigheten. Det är viktigt att sköta om avloppet och om det inte utförs i tid eller på rätt sätt så riskerar anläggningen att hålla kortare. Du som fastighetsägare riskerar påföljder enligt miljölagstiftningen om inte vatten och avlopp sköts korrekt. Vi förser er med den kompetens som ni behöver!

Sprinkler i fastigheten
Det är fastighetsägarens ansvar att upprätta ett optimalt brandskydd för lokalerna. Det är enbart fastighetsägaren som kan ansöka om att inrätta sprinkler i en fastighet. Det finns flera saker som är viktiga att ha koll på avseende sprinklers

  • Det finns särskilda krav enligt brandskyddsdokumentation
  • Vissa lokaler skyddas av Boverkets byggregler
  • Försäkringsbolaget kan ha krav på sprinklers i vissa lokaler
  • Några koncerner har sprinkler som policy och för att möjliggöra uthyrning till stabila och bra kunder så är det centralt att möta deras krav.

Vem ansvarar för hissar i fastigheten?
Det är fastighetsägarens uppgift att se till så fastighetens hissar fungerar tillfredsställande. Enligt Boverkets föreskrifter så finns det flera regler när det gäller utförande, installation, kontroll och underhåll av hissar. Några vanliga typer av hissar är personhiss, varupersonhiss, plattformshiss, trapphiss, räddningshiss, bilhiss och truckhiss. Om det finns motordrivna portar i fastigheten så ska även dessa fungera tillfredsställande och erhålla service när det krävs. Det ska ske besiktning årligen och resultatet ska anslås på både hiss och port.

Upphör fastighetsägarens ansvar efter besiktning?
Det är viktigt att tänka på att trots att hissen är besiktigad så friar detta inte fastighetsägaren från ansvaret över hissen. Det är fastighetsägarens skyldighet att stänga av hissen om den krånglar och den bär även ansvaret om en olycka skulle äga rum.

Behöver fastighetsägaren serva lyftutrustning?
Fastighetsägaren ansvarar för att lyftanordningar och utrustning fungerar tillfredsställande. Det finns hårda föreskrifter avseende installation och underhåll av lyftanordningar och det är viktigt att anläggningen erhåller en typ 2A-deklaration (CE-märkning) för att säkerställa att anordningen uppfyller de nödvändiga kraven gällande miljö, hälsa och säkerhet.

Hur undviker man strul med kompressorn?
Det kan uppstå ett läge där kompressorn inte kan göra sig av med värmen vilket kan leda till att oljan i kompressorn krackelerar. Detta kan i förlängningen leda till en kortslutning eller s.k. burnout. För att undvika detta så bör man ha korrekt inställda temperaturvärden, hålla koll på faserna i kompressorn – det ska vara max 10-12% mellan faserna. Vidare så är det rekommenderat att ha ett rent värmesystem så att kompressorn kan göra sig av med värmen.

Reservkraft tryggar elförsörjningen
Att ha en pålitlig reservkraft är ett sätt att trygga elförsörjningen i bl.a. händelse av strömavbrott. Genom ett reservkraftverk är det möjligt att skapa elektricitet oberoende av det allmänna elnätet.

Vad är UPS?
I händelse av att den ordinarie elförsörjningen slutar att fungera så kopplas UPS:en automatiskt på för att tillgodose utrustning med elektricitet. UPS används i första hand för att skydda de mest vitala sakerna i en fastighet såsom hissar, larm, datorer och annan kommunikationsutrustning.

Vad krävs av ett serverrum?
Serverrum alstrar mycket värme varför temperaturen är viktig bl.a. för att förlänga utrustningens livslängd och undvika krascher. Beroende på rummets storlek och miljö så rekommenderas olika temperaturer. Det är bra att ha en termometer i serverrummet och idealet är att ha separata kylenheter som går på separata säkringar så en kan ta vid ifall den andra kräver service.

Hur hanterar fastighetsägaren gamla vitvaror?
Enligt jordabalken så ska vitvaror med skäliga tidsmellanrum ersättas och även om det sker en ständig utveckling av vitvaror så finns det många som innehåller miljöfarliga ämnen såsom PCB. Man bör vända sig till sin närmsta miljöstation eftersom de ser till att miljöfarliga ämnen avlägsnas innan vitvarorna tuggas sönder.

Om Lexium
Lexium Service Management är ett av få företag i Sverige som erbjuder en helhetslösning inom Facility Management. Att samla alla tjänster hos en partner är en företeelse som blir allt mer vanligt förekommande. Tillsammans skapas ett gemensamt gränssnitt för samtliga tjänster oavsett om det handlar om bemanning, lokalvård, säkerhetslösningar eller återkommande service av fabrikens automatiska portar. Vi erbjuder en noga planerad underhållsplan som ytterligare förenklar och tydliggör hur vi tar hand om er utrustning.

Lexium levererar Integrerad Facility Management i hela Sverige!

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda en helhetsservice av arbetsplatsen på flertalet orter runtom i landet.

Kartan visar vilka orter vi är verksamma i idag. Vi har dock rikstäckande service på väldigt många av de tjänster som vi erbjuder och kan därför leverera Facility Management oavsett var ni är verksamma.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter. Med integration av AI-system bidrar vi också till att disponering av kontorsytor effektiviseras, samt att kontorsmiljön i sin helhet förbättras.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag. Vi kan därför leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss gällande IFM!