Hållbarhet inom fastighetsförvaltning

Att arbeta långsiktigt inom FM är en konst. Vi på Lexium vet att hållbarhetsarbetet gör skillnad i flera avseenden och vi är trygga med att våra långa kompetens inom branschen gör oss till en spelare att lita på när det kommer till hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet skapar värde

Genom att arbeta långsiktigt så föregår man inte bara med gott exempel när det kommer till  de miljömässiga aspekterna och frågor om minskat klimatavtryck, men även när det kommer till att trygga fastighetens ekonomiska värde. En hel, ren och väl underhållen fastighet är alltid en god investering.

Facility management med fokus på energi

Energieffektivisering är ett centralt begrepp när det kommer till modern FM – eftersom det knyter samman flera viktiga faktorer. Genom att implementera datadriven facility management så skapar man bra underlag för att kunna sköta fastigheten energisnålt, bland annat genom mätning och analys av energianvändningen, kontinuerliga optimeringar och åtgärder kopplade till underhållsplaner.

Kommer fastighetsförvaltningen att bli fossilfri?

Idag pratar vi mycket om en fossilfri trafik, men kan det vara möjligt på sikt att bara bedriva FM med hjälp av återvinningsbara energikällor? Vi tror det – inte i närtid kanske, men det finns många tecken på att utvecklingen går åt rätt håll. En mycket intressant innovation inom området är en högtryckstvätt som tar bort ogräs – en s.k. “heatweed-maskin”. Istället för att ta bort ogräs med bekämpningsmedel så slår den sönder ogräset med sin varma ånga.

Ekonomisk hållbarhet

Någonstans så bottnar hållbarhetsarbetet ändå i den ekonomiska hållbarheten, för utan den så faller också allt annat som ett korthus. Det är svårt att understryka hur mycket smarta lösningar underlättar för att trygga pressade kostnader och ökade möjligheter till att agera klimatsmart. vare sig det rör sig om industri eller en fastigheter med bostadsrätter så finns det ett stort och viktigt arbete att göra kring insamlandet av underlag och analys. Framtidens hållbarhet inom Facility Management måste tryggas med hjälp av framtidens verktyg.

Jag vill gärna veta mer om detta