Co-working som ett alternativ för att nyttja lediga lokaler bättre