Effektiv Service Management för Er Verksamhet

Vi gör allt det andra – Vilket innebär att vi hanterar alla kringtjänster som rör kontor, fastighet och industri så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Genom vårt varierade tjänsteutbud kompletterar vi ert arbete och håller er kundnöjdhet i fokus. Vi strävar efter att leverera på en hög servicenivå och har satta mål för att säkerställa detta. Det ger ett mervärde oavsett uppdragets omfattning.

Genom att delegera fastighetstjänster och arbetsplatsservice till oss kan ni lägga fullt fokus på er kärnverksamhet och samtidigt ha kontrollen över era processer. Det ger möjlighet att effektivisera och förenkla era flöden med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

Vi erbjuder receptionstjänster, säkerhet, fastighetsskötsel, catering, frukt, kaffe, utomhusskötsel, städning, snöröjning, samt tekniska tjänster som tryckluft, förebyggande brandunderhåll, jalusidörrar, el hög/låg spänning, CCTV, inbrottslarm, pannor, VVS med mera.

Vi finns här för att underlätta er vardag och skapa långsiktiga och givande samarbeten.

Innovativa och hållbara lösningar för kontor – fastighet – industri

Vår affärsidé är att stödja våra kunder så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi sköter och utvecklar servicelösningarna.

Tidigt förstod vi hur viktigt det är för våra kunder med en partner som ser och förstår detaljerna och kan skapa en värdeskapande och miljömässigt hållbar helhetslösning.

I vår bransch är öga för detaljer väsentligt och många gånger helt avgörande. Förmågan att se helheten, men samtidigt kunna zooma in och fokusera på små justeringar som ger stora förbättringar. Detta ger kunderna en strategisk överblick och kontroll över sina stödfunktioner och att lagkrav uppfylls – det är signumet i allt som vi gör.

Genom att arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål strävar vi på Lexium efter att vara en positiv kraft för förändring. Genom att erbjuda innovativa och hållbara facility management-tjänster vill vi vara med och bygga en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Kvalité och tillväxt inom Service Management

Lexium är en koncern av företag som har haft en stabil tillväxt genom åren – vi tilldelades tex UC:s ”Nordiskt tillväxtcertifikat” åren 2020 och 2021. Lexium sysselsätta ca 150 personer i alla led och levererar idag på ett 20 tal orter till flera hundra kunder i Sverige. Men vårt nätverk stannar inte där – vi har nätverkssamarbeten för att hjälpa våra kunder i hela Norden.

  • Lexium Service Management AB
  • Lexium Service Management Väst

Organisationen har lång erfarenhet av att leverera samverkande arbetsplats-, fastighets- och industriservice till företag i Sverige. I vårt tjänsteutbud ingår samtliga tjänster för att få en fastighet eller en lokal att fungera effektivt. Vi skräddarsyr vår leverans efter kundens situation och målbild. Huvuddelen av vårt erbjudande / våra tjänster levererar vi med egen personal och för vissa specialisttjänster anlitar vi partners i vårt nätverk.

Flexibel och kunnig personal i kombination med kompetent och erfaren arbetsledning är de avgörande faktorerna när vi skapar våra effektiva funktioner ute hos våra kunder.

På Lexium är vi hängivna till service men det stannar inte där. Vår uppfattning är att service och underhåll betyder mycket för upplevelsen och säkerheten i våra kunders lokaler. Vi kombinerar motiverad personal med den senaste tekniken för att hela tiden försöka överträffa våra kunders förväntningar.

I vårt fall betyder kvalitet det arbete som våra anställda och våra partners utför hos våra kunder. Därför är vi noggranna vid val av såväl personal som samarbetspartners. En trygghet för dig som kund är att vi är certifierade för kvalité ISO 9001, miljö ISO 14001 samt hälsa och säkerhet ISO 45001 (notering; Lexium var första FM-bolag i Sverige att certifieras enligt den nya standarden 2015).

Kvalitetsmätning

Vi följer kontinuerligt upp kvalité på utförda tjänster tillsammans med våra kunder, resultaten registreras efter en 5 gradig skala (som räknas om till 100%) där målet är att alltid överträffa 4,0 (80%).

Sedan 2013 tom 2023 ligger genomsnittet på 4,2 – vilket omräknat blir 83%. Ett tydligt kvitto på en hög leveransnivå.