Jobb hemifrån

jobb kontoret

Högre effektivitet i digitala möten – men hur blev det med ryggsmärtorna?

Studier som gjorts under året visar bland annat att digitala möten medfört en högre effektivitet, då deltagarna är mer måna om att hålla sig till ämnet och agendan. Man har också mätt nöjdheten med distansarbetet och sett att många uppskattar den större flexibilitet som kommer med att jobba hemifrån. Dessa studier gjordes dock under de skönare sommarmånaderna, senare studier som publicerats visar på en mörkare baksida av det isolerande distansarbetet. Bland annat skriver Economist i en artikel sent i februari om hur jobb hemifrån snarare tär än stärker. Framförallt ser vi en tydligare påfrestning på personalens fysik, då möbler i hemmet inte är ämnade för att upprätthålla långa timmar vid skärmar.

Det är också stor skillnad att uttrycka sig om något som känns nytt, spännande och temporärt – och något som känns plågsamt och utdraget när man är oviss kring hur länge det faktiskt ska pågå.

Vi har lösningar för såväl ett säkert kontor som fungerande distansarbete!

Är ni osäkra på om rekommendationerna följs? Kan er personal känna sig trygga på jobbet? Kan de sedan träffa familj och vänner efter att ha varit på arbetsplatsen?

Alla dessa frågor plågar många arbetsgivare som dras med funderingarna kring när och hur kontorsjobbet kan återgå till det normala igen. Hör av er till oss på Lexium, så tar vi tillsammans fram ett koncept som passar för er och ser till att ni kan erbjuda en trygg och ergonomisk arbetsmiljö till era anställda – oavsett om arbetet sker hemifrån eller från kontoret.

Alla kan inte jobba hemifrån och då behöver bolaget kunna erbjuda en rimlig lösning. Det blir arbetsgivarens ansvar att ordna en duglig arbetsmiljö som varken tär på mental eller fysisk hälsa.

Vill ni göra Arbetsplatskollen?

Arbetsplatskollen

Lexium har tagit fram konceptet Arbetsplatskollen, som hjälper företag och organisationer erbjuda en säker och bra arbetsplats, oavsett om arbetet sker hemifrån eller från kontoret.

Vi hjälper även företag att klara av den flexiblare arbetsplatsen på bästa sätt och samtidigt se till att vägen tillbaka till kontoret kan ske tryggt och säkert.

Lexium har lång erfarenhet av att inreda kontorsmiljö både säkert och stilrent.

Under året som varit har många av våra kunder valt oss som partner för att implementera säkerhetsåtgärder.

Temp-kontroll och noggrann desinfektion av allmänna ytor med extra fokus på toaletter och kök.

Kontakta oss för att genomföra Arbetsplatskollen!

Säkerhetsbedömningar

Walk in test
Vi genomför så kallade unknown-shopper tester, där förklädda gärningsmän försöker bryta sig in eller orsaka skada på er lokal eller fastighet. Genom att testa med verkliga handlingar kan vi snabbt få en bild av hur receptionen och personal reagerar. Vi ser också hur svårt det är att ta sig in och hur väl förvarade värdesaker är. På så sätt kan vi generera en rapport med tydliga förbättringsförslag så att den verkliga gärningsmannen får ett betydligt tuffare uppdrag än vi. Att genomföra ett walk-in-test är det absolut bästa sättet att upptäcka luckor och glapp i systemet som behöver täppas till.

Risk prediction
Genom samarbetspartners kan vi erbjuda en riskprognos som utgår från en stor mängd insamlad data. Eftersom beteendemönster ofta upprepar sig kan vi göra väldigt precisa bedömningar av sannolikheten för att t.ex. inbrott eller stökigheter ska inträffa i specifika områden under specifika datum. Vi kan se tydliga upp- och nedgångar i brottslighet beroende på vilken tid på dygnet och året det är.

Med noggrann bevakning kan vi hela tiden uppdatera och bättre motverka brott. Eftersom vi genom Risk Prediction kan erbjuda möjligheten att utläsa trender, kan vi placera vaktpersonal så att de används på rätt ställe vid rätt tidpunkt. På så sätt minskar vi genomförda brott och sparar både pengar och tid.

Brandkontroll
Brand är både farligt för människan och väldigt skadligt för utrustning som finns på kontoret. Vi genomför rutinmässiga brandkontroller där vi rapporterar risker för att därefter åtgärda dessa. Att inte ha rätt utrustning på rätt plats kan vara förödande om branden är framme. Genom att göra noggranna och rutinmässiga kontroller ser vi till att alla uppenbara risker för brand begränsas och hanteras innan det faktiskt börjar brinna.

Arbetsgivarens ansvar att tillbakagången sker säkert

När det talas om andra- och tredje vågor av smittan, förväntas den flexibla arbetsplatsen bestå. Det blir då arbetsgivarens uppgift att erbjuda en bra arbetsplatsergonomi till sin personal, så att jobb hemifrån fungerar minst lika bra som det skulle gjort från kontoret.

Man kan också se över möjligheten att börja fasa in en tillbakagång till det normala, genom att erbjuda personalen möjligheten att komma in till kontoret åtminstone delar av tiden. Med noggrann planering kan delar av personalstyrkan varva och återfå en mycket saknad socialisering och kontakt med medarbetare.

För att ovan nämnda punkter ska fungera bra, krävs dock att det sköts i enlighet med rådande rekommendationer, samt att man som arbetsgivare kan upprätthålla en säker arbetsmiljö. Många arbetsgivare tvekar inför tillbakagången, då osäkerhet råder kring hur man på bästa sätt följer riktlinjerna och erbjuder en trygg och säker arbetsplats.

När förväntas allt bli som vanligt igen?

Att återgå till en normal jobbsituation med kontorsarbete och bra kontorsservice är efterlängtat, men kan komma att ta längre tid än vad många önskar. Samtidigt trivs personalen bra med arbete hemifrån, om det sköts på rätt sätt. Med en långsam utrullning av vaccin och osäkerhet från arbetsgivarens sida kring hur man ska gå tillväga för att erbjuda en säker arbetsplats försenas återgången till kontoret. Detta medför komplikationer för arbetsgivare som är osäkra på hur man ska gå tillväga för att erbjuda en ergonomiskt bra arbetsmiljö hemifrån, och en säker arbetsmiljö på kontoret.