Jobb hemifrån

jobb kontoret

Högre effektivitet i digitala möten – men hur blev det med ryggsmärtorna?

Studier som gjorts under året visar bland annat att digitala möten medfört en högre effektivitet, då deltagarna är mer måna om att hålla sig till ämnet och agendan. Man har också mätt nöjdheten med distansarbetet och sett att många uppskattar den större flexibilitet som kommer med att jobba hemifrån. Dessa studier gjordes dock under de skönare sommarmånaderna, senare studier som publicerats visar på en mörkare baksida av det isolerande distansarbetet. Bland annat skriver Economist i en artikel sent i februari om hur jobb hemifrån snarare tär än stärker. Framförallt ser vi en tydligare påfrestning på personalens fysik, då möbler i hemmet inte är ämnade för att upprätthålla långa timmar vid skärmar.

Det är också stor skillnad att uttrycka sig om något som känns nytt, spännande och temporärt – och något som känns plågsamt och utdraget när man är oviss kring hur länge det faktiskt ska pågå.

Vi har lösningar för ett fungerande distansarbete

Undrar ni om era anställda verkligen kan arbeta effektivt hemifrån? Känner ni er osäkra på om arbetsmiljön i hemmet är tillräckligt bra? På Lexium förstår vi de utmaningar som distansarbete medför och vi har lösningarna för att säkerställa att era anställda både kan och vill arbeta från hemmet.

Vårt framtagna konceptet Arbetsplatskollen, hjälper företag och organisationer att erbjuda en säker och bra arbetsplats.

Med våra lösningar kan ni erbjuda en balanserad och hälsosam arbetsmiljö till hemmet som stödjer både mental och fysisk hälsa. Låt oss hjälpa er att navigera i denna nya arbetsvärld och se till att era anställda kan prestera på topp, var de än befinner sig.

Vill ni göra Arbetsplatskollen?

Arbetsplatskollen

Lexium har tagit fram konceptet Arbetsplatskollen, som hjälper företag och organisationer att erbjuda en säker och bra arbetsplats, oavsett om arbetet sker hemifrån eller från kontoret. Vi hjälper er att anpassa er till en flexiblare arbetsplats på bästa sätt.

Med lång erfarenhet av att inreda kontorsmiljöer både säkert och stilrent, har vi även blivit många kunders val för att implementera säkerhetsåtgärder under dem gångna åren. Våra tjänster inkluderar temperaturkontroller och noggrann desinfektion av allmänna ytor, med extra fokus på toaletter och kök.

Kontakta oss för att genomföra Arbetsplatskollen och säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö för era anställda!

Säkerhetsbedömningar

Walk in test
Vi genomför så kallade unknown-shopper tester, där förklädda gärningsmän försöker bryta sig in eller orsaka skada på er lokal eller fastighet. Genom att testa med verkliga handlingar kan vi snabbt få en bild av hur receptionen och personal reagerar. Vi ser också hur svårt det är att ta sig in och hur väl förvarade värdesaker är. På så sätt kan vi generera en rapport med tydliga förbättringsförslag så att den verkliga gärningsmannen får ett betydligt tuffare uppdrag än vi. Att genomföra ett walk-in-test är det absolut bästa sättet att upptäcka luckor och glapp i systemet som behöver täppas till.

Risk prediction
Genom samarbetspartners kan vi erbjuda en riskprognos som utgår från en stor mängd insamlad data. Eftersom beteendemönster ofta upprepar sig kan vi göra väldigt precisa bedömningar av sannolikheten för att t.ex. inbrott eller stökigheter ska inträffa i specifika områden under specifika datum. Vi kan se tydliga upp- och nedgångar i brottslighet beroende på vilken tid på dygnet och året det är.

Med noggrann bevakning kan vi hela tiden uppdatera och bättre motverka brott. Eftersom vi genom Risk Prediction kan erbjuda möjligheten att utläsa trender, kan vi placera vaktpersonal så att de används på rätt ställe vid rätt tidpunkt. På så sätt minskar vi genomförda brott och sparar både pengar och tid.

Brandkontroll
Brand är både farligt för människan och väldigt skadligt för utrustning som finns på kontoret. Vi genomför rutinmässiga brandkontroller där vi rapporterar risker för att därefter åtgärda dessa. Att inte ha rätt utrustning på rätt plats kan vara förödande om branden är framme. Genom att göra noggranna och rutinmässiga kontroller ser vi till att alla uppenbara risker för brand begränsas och hanteras innan det faktiskt börjar brinna.