Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 3: Hållbarhetens nya livscykel

Att den digitala- och tekniska revolutionen som stundar medför smarta och uppfinningsrika lösningar rår det inget tvivel om. Teknikens big bang har uppenbarligen medfört en svallvåg av produktion. Detta leder i förlängningen till ökad produktion och konsumtion, men hur hanterar vi allt det avfall som vi lämnar efter oss? Kan fastighetsförvaltningens innovationer hjälpa oss i jakten på vår planets välmående?

Vad är Smart Waste management?

Smart Waste management refererar till de system som nyttjar teknologi för att samla avfall på ett kostnadseffektivt och miljövänligt tillvägagångssätt. Många av dessa smarta system är vad man kallar för IOT.

Vad innebär IOT för Smart Waste management?

IOT förser smarta avfallssystem med data för mönster och beteenden – allt för att skapa ett optimalt flöde. Avfallssektorn har traditionellt sett varit en trögrörlig industri och det är först på senare tid som ljuset från en ny era anas. I och med utvecklingen av IOT så har man inom branschen börjat implementera smarta lösningar i större utsträckning – som ett tillvägagångssätt för att minska kostnader och möta klimatmålen.

Varför är Smart Waste management viktigt?

Smart Waste management är viktigt för att möta nya ambitiösa klimatmål samtidigt som man vill effektivisera sophämtning. Tekniken möjliggör identifikation av vilka soptunnor och återvinningsstationer som är fyllda och bör tömmas. Detta leder i förlängningen till att man väljer den mest kostnadseffektiva rutten för sopbilar och undviker att åka till soptunnor som inte är i behov av tömning. Ungefär 80% av avfallshantering sker under fel tidpunkt d.v.s. sopkärlen är inte så pass fulla att de är i behov av tömning, vilket är ineffektivt och kostsamt.

3 Innovativa teknologier inom Smart waste management

1. Smarta soptunnor

För att motverka felaktig sopsortering och säkerställa att rätt sopor hamnar på rätt plats så hjälper smarta soptunnor till att effektivisera processen. Smarta soptunnor tar bort felsortering ur den initiala uppdelning av sopor.

2. AI-robotar för återvinning

Återvinningscentraler spelar en central roll i att minska mängden sopor som hamnar i naturen och i havet varje år. Med hjälp av AI-tekniken möjliggörs automatisering hos återvinningscentralerna. Dessa AI-robotar identifierar och sorterar material, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att minska miljöförstöringen.

3. Soldrivna avfallspressar

Soldrivna avfallspressar och sopkärl är en imponerande innovation som gör att kärlen inte behöver tömmas lika ofta. Avfallspressarna läser av hur mycket sopkärlet har fyllts på i realtid, utlöser en automatisk komprimering av avfallet och ökar kärlets kapacitet upp till 8 gånger. Detta leder i förlängningen till att sopbilarna inte behöver besöka kärlet lika ofta.