När ett företag är i behov av att tillsätta en ledig tjänst så finns det olika tillvägagångssätt. Det finns antingen bemanning men även rekrytering – som erbjuder en mer varaktig lösning. Rekrytering är processen i vilken man identifierar, lockar och anställer lämpliga kandidater till roller och befattningar.

Vilka är de främsta fördelarna?

  • Talangpoolen blir större när man genomför en rekryteringsprocess vilket kan öka chansen att hitta den mest lämpliga personen för en specifik roll.
  • Personalomsättningen minskar när du tryggar upp kompetens på längre basis och det blir mindre troligt att värdefulla medarbetare lämnar organisationen.
  • Ökad kulturell passform innebär att du genomför en noggrann rekryteringsprocess som i förlängningen leder till att kompetens tryggas med kulturell passform som överensstämmer med organisationen.
  • Stärkt varumärkesbild är en stor fördel när man väljer rekrytering eftersom att en investering i personal på längre sikt kan få organisationen att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare.

Vilka är de största utmaningarna?

Det finns flera svårigheter med att rekrytera kompetens. Arbetsmarknaden är utmanande vilket leder till att många företag letar efter samma typ av talang. Dessutom kan det ibland vara svårt att hitta rätt erfarenhet och kompetens för en viss position. Ett annat skäl till att rekrytering kan vara svårt är att det tar lång tid. I vissa fall så behövs personal med omnejd. Om en felrekrytering äger rum så kan det bli mycket dyrt, vilket kan leda till förlorad produktivitet och en stor kostnad för organisationen.

Vad är viktigt att tänka på vid rekrytering?

Rekrytering är inte enkelt, men genom att nyttja effektiva verktyg så kan processen vara smidig. En viktig hållpunkt när det kommer till rekrytering är att man på förhand ska ha förberett en tydlig kravprofil. Man bör såklart ta väl hand om de sökande kandidaterna. Återkoppling värdesätts och du bör låta de aktuella kandidaterna få löpande uppföljning över hur processen går. Det kan vara en god idé att genomföra en second-opinion, vilket innebär att kandidaten får möjlighet att träffa någon annan på företaget.

Varför ska man ta hjälp vid rekrytering?

Ibland kan det vara helt rätt att leja ut rekryteringsprocessen vilket bidrar med många mervärden. När du delegerar rekryteringsprocessen till Lexium så sparar du tid. Du får även en rekryteringskonsult som har en stor förståelse för marknaden. Som om inte det var nog så minimeras risken för en felrekrytering eftersom vid anlitande av rekryteringskonsult så förläggs den största risken på denna.

“Passar bemanning eller rekrytering bäst för vårt företag?”

Det är en väldigt viktig fråga som vi på Lexium gärna hjälper er att besvara. Vi finns här när ni är redo för att trygga att ert företag får den bästa lösningen utifrån aspekterna tid, kostnad och såklart rätt kompetens.