Inför återgången till det normala, framförallt med fokus på kontorsarbete, finns många frågor kring hur det ska ske på ett säkert sätt. Bland annat kommer många kräva en högre standard på rengöring av allmänna ytor och ett tydligare regelverk för hur länge man måste vara hemma efter sjukdom. Det kommer också krävas en tydligare standard för under vilka förutsättningar man får komma till kontoret snuvig eller om man känner sig hängig, alternativt har sjuka familjemedlemmar hemma. Nedan har vi listat en del viktiga frågor värda att ha i beaktning när personal ska tillbaka till kontoret.

Frågor gällande hygien på arbetsplatsen

  • Hur många får vara på jobbet samtidigt?
  • Hur ofta torkar vi av allmänna ytor?
    • Med vilket behandlingsmedel?
  • Hur ofta städas arbetsplatsen?
  • Hur långt ska det vara mellan skrivborden?
  • Ska vi skärma av mellan skrivborden?

Känner ni igen frågeställningarna? Det är väldigt mycket att tänka på, detta trots att vi knappt ens börjat lista alla de punkter som är värda att ta upp. Därför har vi tagit fram konceptet Arbetsplatskollen, där vi tillsammans kan gå igenom hälsan och säkerheten på bolaget. På så sätt kan vi göra en avstämning av vilka punkter som är godkända och vilka som behöver ses över ytterligare.

Chief Health Officer

Många företag har valt att implementera en ny roll i bolaget. Som Chief Health Officer  ansvarar man för att övervaka och koordinera både den mentala och fysiska företagshälsan. Genom att ta in en person med lång erfarenhet och kompetens inom psykisk och fysisk hälsa, kan större strategiska beslut fattas i samråd med denne. Att tillsätta en helt ny roll för att garantera den hygien-relaterade säkerheten i bolaget lämpar sig dock bäst för större internationella bolag, där personal reser och olika rekommendationer råder i olika länder. För det mer lokalt förankrade bolaget, kan det räcka att bara ha en tillförlitlig partner eller rådgivare.

Ytbehandling som ger längre effekt än handsprit

I spåren av pandemin ser vi också en ökad efterfrågan på en ny form av starkare rengöringsmedel. Handsprit är bra i ett bakteriedödande syfte, men händerna torkar ut och den desinficerande effekten är kortvarig. Nya behandlingsmedel finns nu på marknaden, vilka genererar en kliniskt bevisad mer långsiktigt effekt mot både bakterier och virus. Vissa av dessa ytbehandlingar är tillämpningsbara på såväl händer som ytor och textiler. Dessa är alltså väldigt användbara i syfte att begränsa smitta. På en arbetsplats finns väldigt många delade ytor. Kan dessa hållas rena och säkra med ytbehandling som har en bevisat antibakteriell effekt i flera timmar, minskar risken för smitta avsevärt. Detta blir extra viktigt för de som driver kontorshotell eller coworking, då ännu fler människor cirkulerar där och det blir viktigare att hålla rent och säkert.

Luftrenare för bättre luft på kontoret

Luftgenomströmning är en annan väldigt viktig faktor på ett kontor där många kollegor ses på en mindre yta. Att ställa ut luftrenare på kontoret, eller se över ventilationen i sin helhet, kan generera önskad effekt på både smittspridning och energinivå. Att lägga om ventilationen är både kostsamt och tidskrävande, därför kan ljudisolerande telefonbås med inbyggd ventilation, eller mindre luftrenare vara bra och kostnadseffektiva alternativ.

Skräddarsydda lösningar

Ingen arbetsplats är den andra lik. Specifika frågeställningar och svårigheter finns alltid, men problematiken skiljer sig ofta åt arbetsplatser emellan. Lexium har som praxis att erbjuda en garanterad miniminivå för att upprätthålla hygien-relaterade säkerheten på arbetsplatsen. Framförallt har vi möjligheten att skräddarsy våra lösningar så att detta kan göras oavsett hur arbetsplatsen är utformad. Vissa kunder har högre krav eller en tyngre belastning, då krävs större insatser och en högre frekvens på städning och rengöring. Oavsett behov och önskemål kan vi agera strategiskt bollplank och leverantör för att implementera en säker och trygg arbetsplats.

Kontakta oss!

Kontakta oss för att se över den rådande situationen, så tar vi fram ett helhetskoncept för just er arbetsplats!

Jag vill gärna veta mer om detta