Lexiums kundportal

Vår kundportal är anpassad för att förbättra våra åtgärder och göra ditt liv enklare. Som avtalskund hos Lexium samlar vi ärenden i ett centralt ärendehanteringssystem. På så sätt ser vi till att hantera akuta problem snabbt och sortera så att samtliga ärenden åtgärdas och stängs när de är färdigställda.

I vår kundportal kan du som befintlig kund enkelt logga in och skapa ett ärende eller se över befintliga ärenden. Vi upprätthåller en god service och ser till att samtliga inkomna ärenden åtgärdas så snart som möjligt.

Vår långsiktiga målsättning är att förbättra skicket på fastigheterna och arbeta proaktivt för att driften över tid ska bli mer effektiv och billigare.

Snabbt och effektivt

Genom vår kundportal kan ärenden loggas och prioriteras så att rätt arbete sker snabbt och effektivt. På så sätt bevarar vi fastigheterna och ser till att fel och problem åtgärdas.

Via kundportalen kan ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd ta del av auto-genererade månadsrapporter. Vi kan sammanställa önskad information och skicka den till er i styrelsen som besluttstöd inför möliga investeringar eller planering för framtiden. Det ger också en bra överblick av läget och hjälper till att utläsa trender i uppstådda fel, uppklarningsprocent och kundnöjdhet.

Med kundportalen, supportärenden och ärendehantering följer GDPR för hanteringen av personuppgifter.

Vi erbjuder fastighetsskötsel i hela Sverige!

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda tjänster som fastighetsskötsel på flertalet orter runtom i landet. Bland annat finns vi Stockholm, Göteborg och Malmö – men erbjuder även fastighetsskötsel i Västerås, Örebro, Kalmar, Lund och Mariestad.

Kartan visar vilka orter vi är verksamma i idag. Vi har dock rikstäckande service på väldigt många av de tjänster som vi erbjuder, och kan därför erbjuda service oavsett på vilken ort ni befinner er i.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag, och kan leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss gällande fastighetsskötsel!