Miljötratten – ett användbart redskap i hemmet för att hantera använd matolja

Använd matolja skapar problematik med stopp i avloppet – Miljötratten är det användbara redskapet för att motverka detta och istället återvinna matfettet