Vad är Facility Management?

Vi klargör Facility Management – och går igenom det viktigaste inom ett brett område som kräver förklaring och förtydligande.