Vad är Facility Management?

Vi klargör FM – och går igenom det viktigaste inom ett brett område som kräver förklaring och förtydligande.