Pålitlig vaktpersonal

För att upprätthålla säkerheten på en arbetsplats som har mycket känsligt gods eller information kan det behövas väktare som säkrar området. Med Lexium som partner kan ni anlita pålitliga, utbildade och engagerade väktare. Vi utför rutinmässiga ronderingar, bemannar vaktstationer och upprätthåller ordningen på området.

Större internationella aktörer har ofta grindvakter för att obehöriga inte ska äntra området. Stora industrier kan inte släppa in vem som helst och ofta behövs ett inpasseringssystem för att hantera transportörer som ska hämta eller lämna gods. Då krävs pålitlig vaktpersonal som har kunskap och befogenhet.

Rätt vaktpersonal

Att rekrytera vaktpersonal är både komplext och tidskrävande. Utbildade väktare ska genomgå lång utbildning och ert företag är såklart måna om att vakterna har relevant erfarenhet och är pålitliga. Genom att anlita en partner med lång erfarenhet inom bemanning och rekrytering av väktare, kan ni med säkerhet lita på att rätt väktare hamnar på rätt plats.

Er huvudsakliga verksamhet ska kunna drivas tryggt och säkert, personalen ska aldrig behöva oroa sig och gods på området ska kunna hanteras ostört. Att bemanna vaktstugan med pålitliga väktare är ett första steg för att säkra arbetsplatsen.

Larm och övervakning

Utöver det kan ni lägga till såväl larmsystem och kameraövervakning för att ytterligare säkra området. Oavsett behov kan vi tillsammans göra en riskbedömning och en utvärdering av den totala ytan för att se över var vakter ska placeras, hur ofta ronderingar ska göras och vilka delar av ytan som ska täckas med kameraövervakning. Er säkerhet är vår prioritet.

Bemannat 24/7

En del av att vara väktare är att finnas på plats året runt. Gärningsmän passar på när det är lugnt på arbetsplatsen, när ingen är där kan man enkelt bryta sig in och råna i lugn och ro. Med pålitlig och engagerad vaktpersonal bemannar vi vaktstationer och arbetsplatser hela dygnet, året runt.

Kontakta oss för säkerhetsrelaterade frågor

Om Lexium

Lexium har lång erfarenhet av att erbjuda kunder säkerhetstjänster som tryggar arbetsplatserna, oavsett om det rör sig om kontor, bostadsrättsföreningar eller industrier.

Nattbevakning är avgörande för att hålla arbetsplatsen säker dygnet runt, och se till att personalen möter en säker arbetsmiljö när de anländer till jobbet på morgonen. Vissa producerande bolag jobbar skift och har produktionen igång dygnet runt, då kan behovet av en bemannad vaktstuga vara än större, så att personalen alltid kan känna sig trygg på arbetet.

Säkerhetsrelaterade tjänster är en del av vårt heltäckande kontorspaket. Vi har tagit fram tre paket för att ni ska kunna välja just det paketet och de tillägg som passar er. Genomför en beräkning och få ett prisförslag på några minuter.