Systematiskt brandskyddsarbete – löpande brandsäkerhet för er verksamhet

Många skador kan hejdas redan innan de uppstår. Genom SBA går vi noggrant igenom er arbetsplats på löpande basis, för att kontrollera och säkerställa att ni är förberedda och utrustade för olika scenarion som innefattar brand.

Vi ger er en kartläggning och riskanalys för att arbeta proaktivt och förekomma möjliga skador och risk för brand.

Inom systematiskt brandskyddsarbete ingår alltid utbildning och rådgivning. Företaget ansvarar för medarbetares säkerhet och är skyldiga att säkerställa att nödvändiga åtgärder utförs för att minimera brandrisken. Mycket arbete läggs också ned i form av övning och förberedelse för hur man agerar som grupp om faran skulle vara framme.

I det förebyggande arbetet ingår också utbildning inom hjärt- och lungräddning, så att ni kan påbörja arbetet med livräddning innan ambulanspersonal hunnit fram. Några timmars utbildning och årliga kontroller av kunskap och beredskap kan vara värt en livstid om det plötsligt skulle bli skarpt läge.

Vi utbildar också mer generellt kring arbete som kan genomföras i väntan på ambulans och räddningstjänst. Förberedelse för akuta situationer kan rädda liv, beroende på var ni befinner er kan det ta lite tid innan utryckningspersonal hinner fram och då blir det avgörande att personal på plats kan ta vid och påbörja arbetet.

Under regelbundna kontroller säkerställer vi att brandlarm och brandsläckare fungerar, att de står där de ska och om behovet uppstått av att öka på eller flytta några. Ett fullständigt brandskydd innefattar även diverse andra brandskyddsprodukter, vilka i sig kräver kunskap och förståelse för användning. Vi går igenom att även dessa är placerade och fungerande.

Vi erbjuder systematiskt brandskyddsarbete i hela Sverige!

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda tjänster som systematiskt brandskyddsarbete på flertalet orter runtom i landet.

SBA är en del av vår heltäckande kontorsservice – se gärna vår prisberäknare för att få ett skräddarsytt förslag inom några minuter.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag, och kan leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss gällande SBA!