Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 1: Internet of Things (IOT)

Fastighetsförvaltning innefattar många och varierande utmaningar. Att tillgodose dessa enligt konstens alla regler är en svår uppgift. Att ha kontroll på dokumentation, säkerställa komfort och förse en fastighet med säkerhet i toppklass kräver expertis och stor förmåga att samordna.

Fastighetsägaren själv behöver dock ej leverera dessa tjänster.

Ljuset anas från en ny era av innovationer vilka vi kommer gå in djupare på i denna artikelserie. I kommande artiklar presenterar vi ny teknik och nya verktyg som revolutionerar spelplanen för fastighetsförvaltare.Vad är IOT?

Internet of things (IOT) eller sakernas internet, är ett samlingsnamn för alla de vardagsföremål som är uppkopplade mot internet, kan styras eller byta data över nätet. Även om fenomenet inte är helt nytt så är det ett område som expanderar och spås en lysande framtid. IOT gör det enklare att förstå vad som händer i varje del av en fastighet. Det underlättar för robotisering, sensorer och maskiner. Byggnadens olika ytor kommer att kunna skicka information mellan varandra för att säkerställa säkerhet och minska förbrukning av såväl belysning som värme.

Varför ska IOT integreras med fastigheter?

Det är lätt att låta fantasin spinna iväg med vad sakernas internet skulle kunna innebära för fastighetsförvaltningens utveckling. Behövs det verkligen mänskliga fastighetsförvaltare längre? Sakta i backarna, än så länge har inte tekniken tagit över helt, men däremot så öppnas det fantastiska möjligheter för förvaltaren att nyttja IOT som verktyg. Vi listar några exempel:

  • IOT kan säkerställa att fastigheter drivs energisnålt så att värme och belysning i tomma utrymmen begränsas.
  • Drönare kopplade till fastigheten kan med hjälp av IOT ge snabb åtkomst till svåråtkomliga punkter på byggnaden. Om fastigheten läcker eller håller på att vittra sönder på oåtkomliga platser så kan drönaren snabbt förmedla information om vad som behöver åtgärdas.
  • Drönare och kameror kan med hjälp av IOT snabbare identifiera skadade personer i en byggnad när olyckan väl är framme. Andra system ska kunna identifiera och varna för giftiga gaser och hälsofarlig luft.

Vad är nackdelarna med IOT?

Kanske den mest uppenbara svagheten med det faktum att en hel fastighet kopplas upp mot internet är att den kan bli åtkomlig i stort sett för vem som helst – om inte rätt sorts säkerhetssystem implementeras.

Det förekommer digitala attacker på hissar, värmepumpar, övervakningskameror och annan utrustning som är uppkopplad, och när systemet utsätts för så kallade DDos-attacker så kan ansvarsfrågan vara oklar.

Jag vill gärna veta mer om detta