Smarta lås – Bättre överblickbarhet med smarta lås & passerystem

Med digitala lås och smarta passersystem slipper ni både hålla koll på kvittering av nycklar samt att ni får en mycket god överblick av in- och utpassering i lokalerna.

Bättre överblick av ytor
Det går också bättre och enklare att avgränsa ytorna i lokalen, så att passerkort eller identifiering behövs för att besöka olika delar av lokalen. På så vis kan flödet av besökare eller användare tydligare mätas och överblickas. Det ökar säkerheten men också generera en rad olika förbättringsmöjligheter när ni får en bättre överblick av hur lokalen används.

Moderna passersystem ska vara lätta att använda
Ett steg i digitaliseringen innebär dock ofta svårigheter för delar av dem som förväntas använda nya system. Moderna passersystem måste därför vara smidiga och enkla att använda, så att ingen av de potentiella användarna riskerar att ha svårt att förstå hur de nya systemen fungerar. En del av konceptet med smarta passersystem är att behovet av fast bemanning minskar då större del av besöksflödet kan styras digitalt och då på distans eller automatiskt.

Men riskerar användare att missförstå eller använda passersystemet fel förloras en stor del av de initialt beräknade värdet. Därför är valet av system, installatör och noggrant upprättande av instruktioner och rutiner av största vikt. Kontakta gärna oss så bistår vi med erfarenhet och expertis i frågan.

Enklare att styra access
Med moderna passersystem kan ni också enklare, genom en adminvy i systemet, slå av och på tillgång till lokalerna. Det går också att finjustera detta så att vissa användare har access till delar av lokalen medan andra inte har det. Givetvis kan man också tidstyra access, så att lokalerna till exempel enbart är tillgängliga för anställda på arbetstid, medan fastighetsskötare och lokalvårdare har tillgång till lokalerna dygnet runt.

Bygga ut passersystem över tid
Ett modernt lås- & passersystem kan också enkelt byggas ut över tid. Det innebär att vi smidigt kan skala upp i den takt er organisation växer. Om det så är ytterligare fastigheter eller bara om- eller utbyggnation av befintliga lokaler så är det smidigt att sätta upp nya passerstationer och sedan tilldela access.

Det går också att uppgradera systemen med till exempel inbyggd kameraövervakning, inbrottslarm, porttelefon och smarta bokningssystem.

Med smarta bokningssystem går det till exempel att styra access under en specifik tid när en bokning äger rum. Låt säga att en användare bokar en tvättid, då kan access automatiskt tilldelas under enbart den tid som själva tvättiden äger rum. Samma gäller givetvis för ett läkarbesök, kontorsbesök, bokad städning eller ett möte i ett av kontorens konferensrum.

Om Lexium
Lexium har lång erfarenhet inom Facility Management och fastighetsförvaltning, med kunder såväl inom industri, kontor och arbetsplatsservice, bostads- och hyresfastigheter. Oavsett i vilket syfte som ni ser över användning av smarta passersystem så har vi goda möjligheter att hjälpa er.

Förbättra säkerheten och överblickbarheten i era fastigheter

Fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss