Viktiga funktioner med lokalens inredning

Verksamhetens lokaler är starkt förknippade med det interna varumärket, hur man än väljer att göra. Se till att utnyttja de kostnader som ändå finns för lokalerna till att stärka varumärket – både internt och externt.
Relativt sett till bashyran för lokalerna, som ofta ligger från 3000kr/kvadratmeter och uppåt, så är merkostnaden för att skapa en miljö som stärker varumärket marginell. Väger man även in marknads- och säljavdelningens kostnadsmassa blir det mer en fråga om hur de totala interna kostnaderna fördelas.
Vi kallar vårt koncept Office Branding. Lexium har genomfört konceptet hos kunder där Office Branding utgjort ett tydligt konkurrensvapen för att attrahera personal samt skapa långa relationer med kunder. Kortfattat innebär Office Branding följande för din organisation.

Kombinera design och arbetsplatsergonomi
Men arbetsplatsen förändras kontinuerligt och nya koncept byter ut det gamla. Som företag vill man gärna hänga med för att stå starkt konkurrensmässigt och behålla sin personal, samt upprätthålla det goda rykte man har inför kunder och besökare.
I en tid av färre fysiska möten och högre krav på bättre effektivitet i den digitala världen, krävs ofta konferensrum med fullständig utrustning för att hålla möten med folk på flertalet olika platser. Ljud, bild och dynamik ska fungera felfritt – då krävs en pålitlig leverantör av IT-utrustning för att se till att högsta standard uppnås.
Kontoret har också tappat sin status som enda ställe att jobba ifrån. Med stora tekniska framsteg och en pandemi som tvingat personal att jobba hemifrån har nya krav ställts på arbetsgivaren att kunna erbjuda likvärdig utrustning för personal som jobbar hemma, som om de befann sig på kontoret.
Arbetsplatsergonomi i sig är en stor konkurrensfördel, och hemmajobb lär vara ett av modern tids mest diskuterade samtalsämnen.
Att som arbetsgivare agera snabbfotat och erbjuda personal fullständig utrustning för att bekvämt och fokuserat kunna arbeta effektivt hemifrån är värt mycket.
Den initiala investeringen för att uppgradera distansarbetet ger långsiktigt värde och stärker bolagets branding mot personal och kunder.

Varför växter på ett kontor?
Växter har en lugnande effekt, de är också miljövänliga och kostnadseffektiva som luftrenare. Att inkludera detta i en kontorsmiljö, som annars kantas av stress och högt fokus, kan underlätta nödvändig avkoppling och bidra till en höjd produktivitet.
Gröna växter absorberar koldioxid, vilket frigör syre genom fotosyntesen. På så sätt kan helt vanliga växter på ett kontor naturligt avlägsna giftiga ämnen. Forskning visar också att människor mår bättre av att vara bland växter och en mer naturlig miljö.

Vilka växter passar på kontor?
Hur stor är en cirkel? Alla kunder tycker olika, vissa växter passar in på just ert kontor medan andra växter passar bättre hos någon annan. Stora fönsterpartier, mörka ljudisolerande mattor, små konferensrum och trånga ytor eller ett stort kontorslandskap.
Vi har kunskapen som krävs för att sätta rätt växter på rätt plats. Både när det kommer till design och hur vi använder ytan på bästa sätt, men också när det kommer till önskad effekt för energi, lugn och luftrening.
Vissa växter passar bättre än andra som inomhusväxter, då just de renar luften mer effektivt. Vi levererar växthantering som en service till företag, och ser till att de hålls fräscha och sköts om som de ska. Vi ordnar också med att periodvis byta ut växterna så att kontorsmiljön hålls uppdaterad och fräsch, samt att där alltid står friska växter på plats.
Fullständig växtservice är en del av vårt heltäckande koncept Kontorsservice, där vi levererar allt som ni behöver till arbetsplatsen till ett pris / kvm. Helheten blir en bättre arbetsmiljö, med högre trivselfaktor med bättre produktivitet som resultat.
För att allt ska gå enligt önskan krävs dock en hel del hjälp med att välja växter och underhålla dem. Vi servar växterna så ofta det behövs, vi ser till att de mår bra och är fina året runt.

Behöver ni växter till arbetsplatsen?

Om Lexium

Lexium har lång erfarenhet av att inreda kontor och välja ut växter som är bäst lämpade för just er arbetsmiljö.

Vi har långtgående samarbeten med designers och arkitekter som hjälper till med urvalsprocessen och utformningen av kontorsytan eller arbetsplatsen.

Genom att placera växter på olika ställen runtom på arbetsplatsen blir luften bättre och arbetet med effektivt. Fråga oss så hjälper vi er att ordna växterna på arbetsplatsen!