Risk Management – förebyggande arbete och hantering av hotbild

Mycket säkerhetsarbete går ut på att förebygga skador. Som helhetsleverantör har vi ett stort ansvar av att se över riskbilden för verksamheten och området, för att sedan hantera den efter den riskbedömning som görs. Bredden av våra tjänster gör att vi kan erbjuda er skräddarsydda lösningar för de säkerhetsbehov just er verksamhet eller lokal behöver.

Med vår helhetsanalys Risk Prediction, kan vi genom stora mängder data, analysera och förutse risker för just er ort beroende på tidpunkt och datum.Vi kan därefter tillhandahålla en helhetslösning av säkerhetstjänster som lämpar sig för just de behov vi bedömer att ni har.

Genom att kontinuerligt uppdatera med löpande riskanalyser och väga in pågående insamlingar av data från liknande siter och orter runt om i landet, med liknande hotbilder, kan vi hela tiden hålla en stabil och bra säkerhetsnivå.

Med förebyggande arbete och kontinuerlig rådgivning, samt implementering av nödvändiga skyddsåtgärder, är såväl ni som er personal ständigt uppdaterade vid förhöjda risklägen. Vi utbildar relevant personal på området och förser er med nödvändig utrustning för att snabbast möjligt kunna tillkalla utryckningspersonal.

Konceptet är en del av vår heltäckande kontorsservice – där vi samlar alla tjänster som företaget behöver. Genomför gärna en prisberäkning för något av våra paket för kontorsservice och få ett förslag på kostnaderna för just de tjänster ni behöver.

Som en del av det förebyggande arbetet kan vi även bistå med att göra individuella säkerhetsanalyser, för att bedöma risken på individnivå. I anslutning till det kan vi också erbjuda personskydd med olika nivåer av säkerhet.

Transportsäkerhet, debugging, bakgrundskontroller, utredningar och en övergripande omvärldsbevakning ligger också inom området för vår helhetsleverans av risk management.

Vi erbjuder säkerhetstjänster i hela Sverige!

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda tjänster som säkerhet på flertalet orter runtom i landet. Bland annat finns vi Stockholm, Göteborg och Malmö – men även flertalet andra orter runtom i landet.

Kartan visar vilka orter vi är verksamma i idag. Vi har dock rikstäckande service på väldigt många av de tjänster som vi erbjuder och kan därför erbjuda service oavsett i vilken ort ni befinner er.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag, och kan leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss gällande säkerhetsrelaterade tjänster!