Pålitlig personal på plats

Trädgårdsskötsel gör väldigt mycket för trivseln och utomhusmiljön kring fastigheten. Det ligger i såväl styrelsens som hyresgästernas intresse att hålla utomhusmiljön fräsch och välvårdad, något som höjer priser och trivsel.

Vi utför löpande skötsel av grönytor och utemiljö åt våra avtalskunder. Vår utbildade och erfarna personal sköter om utomhusmiljö året runt.

Utbildning och erfarenhet

Inom trädgårdsskötsel finns gott om arbetsområden som ofta är tidskrävande eller kräver någon form av spetskompetens för att det ska bli riktigt bra. Det är sällan samtliga redskap och maskiner som behövs för att utföra uppgiften finns på plats.

Även om många tycker sig vara händiga och kunniga inom trädgårdsskötsel, blir resultatet bäst när det utförs av professionella och erfarna trädgårdsskötare.

Redskap och fordon för trädgårdsskötsel

Att sköta om en trädgård eller utomhusmiljö kräver samma noggrannhet och tillsyn som när en fastighet sköts om. Eftersom det handlar om levande växter krävs rutinmässig skötsel, bevattning, häckklippning och trädfällning för att allt ska se bra och trevligt ut, samt hållas i skick.

Ofta glöms de viktigaste delarna av trädgårdsskötseln bort, eller så underskattas arbetsbördan och redskapen som behövs. I vissa fall krävs även proffessionell hjälp med bortforsling av t.ex. grenar, löv eller buskage som rensats. Här behöver man som trädgårdsskötare ha koll på hur dessa ska transporteras, samt var de ska lämnas. Detta har vi givetvis örnkoll på, och hjälper gärna till med helheten.

Snöröjning och halka

Inom omvårdnad av utomhusmiljön ingår även vintertid att leverera snö och halkbekämpning. Vi har ständig beredskap och är tidigt ute när det fryser och blir halt i området. Det är viktigt för framkomligheten, allra helst om något akut skulle inträffa, men även för den äldre som bara ska gå till butiken. Då är det avgörande att området är halksäkert och att snöfall snabbt röjs undan så att trottoarer är fria från stora snölager.

Framkomlighet för utryckningsfordon kan avsevärt begränsas om snöröjning inte sköts ordentligt, här är det viktigt att ingångar och uppfarter skottas, saltas och sandas. I vissa fall behövs även mycket arbete kring snöröjning på fastigheternas tak. Lexium hjälper till med allt som rör snöröjning och halkbekämping. Vi ser även till att sätta upp varningsskyltar för snöras och istappar där det behövs.

Trädgårdsskötsel BRF

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda tjänster som fastighetsskötsel på flertalet orter runtom i landet.

Kartan visar vilka orter vi är verksamma i idag. Vi har dock risktäckande service på väldigt många av de tjänster som vi erbjuder och kan därför erbjuda service oavsett i vilken ort ni befinner er.

Vi erbjuder helhetslösningar inom teknisk, ekonomisk och kommersiell förvaltning, via vårt systerbolag Lexium Förvaltning & Projekt.

Kontakta gärna oss gällande fastighetsskötsel.

Om lexium

Lexium har lång erfarenhet av att leverera trädgårdsskötsel och skötsel av utomhusmiljö till våra avtalskunder. Vi hjälper er hålla gräsmattorna och grönytor i gott skick, så att de är gröna och fina hela säsongen.

Det ger ett välkomnande intryck för såväl boende som gäster.