Fastighetsförvaltningens innovationer DEL 4: Energy Management

Utan el, värme och rinnande vatten så vore inte en fastighet så mycket att hänga i granen. De flesta av en fastighets funktioner bygger på någon form av energiförsörjning och om dessa inte nyttjas på rätt sätt så riskerar man att bedriva en onödigt kostsam och ineffektiv verksamhet. Genom att implementera Energy Management-system så säkerställer fastighetsförvaltaren att energin används sparsamt.

Vad är Energy Management?

Energihantering omfattar planering och drift av såväl energiproduktion som energidistribution och lagring. Målet är associerat med att optimera konsumtionen samtidigt som man försöker pressa kostnaderna. Detta kan handla om att kartlägga lokaler, kontorsytor eller delar av en industri vilken är onödigt upplyst eller där temperaturen är onödigt hög. Kanske den största fördelen med att implementera Energy Management är att pressa de reella kostnaderna. Smarta EMS-system kan förutsäga kostnader och skapa prediktioner för fastigheters energiförbrukning.

Hur fungerar Energy Management?

Det första steget inom Energy management är att samla data kring energiförbrukningen, detta görs genom installerade sensorer. Efter att informationen kring förbrukningen är samlad så pinpointar man hur energin kan optimeras och om man kan nyttja alternativa energikällor.

Varför ska man implementera Energy Management?

Energt management är viktigt, och hela 25% av kontorsbyggnaders kostnader beror på energiförbrukning – genom att implementera Energy Management kan man skära ned på onödig förbrukning av energi samt minska klimatavtrycket. Genom att minska energiförbrukningen så minskar du även risken att utsättas för oväntade kostnader om elpriserna skulle öka drastiskt. Smarta Energy management-system är skräddarsydda för byggnadens unika behov och kravställning, vare sig det är en industrifastighet eller en förskola. En stor fördel är att systemet gör det möjligt att undersöka var en fastighet har potentiella energiläckor, som utan åtgärd kan bli väldigt kostsamma.

Vad innebär förnybar Energy Management?

Förnybar eller hållbar Energy Management är den process vilken en organisation väljer förnybara energialternativ så gott det går. Om man väljer förnybara alternativ i kombination med att vara effektiv med den energin som man nyttjar så leder detta till reducerade kostnader och ett minskat ekologiskt fotavtryck.

Framtiden inom bättre hantering av energi i fastigheter

Med skenande elpriser och större osäkerhetsgrad för många fastighetsägare, såväl privata som kommersiella, blir bättre förståelse för förbrukning och besparingar av stor vikt. Lexium Service Management har lång erfarenhet som förvaltare av alla typer av fastigheter, med en uttalad målsättning att begränsa mängden förbrukad energi. Detta tjänar syften i form av kostnadsbesparingar och begränsad påverkan på miljö och närliggande omgivning. Är ni också måna om att spara mer energi i era fastigheter? Kontakta oss!

Jag vill gärna veta mer om detta