Återvinning för kontoret

Det är både tidskrävande och komplext att hålla koll på sophantering, återvinning och hämtningsfrekvens. Vår målsättning är att er huvudsakliga verksamhet ska kunna utföras på bästa möjliga sätt, medan vi tar han om övriga tjänster som underlättar och förbättrar er arbetsmiljö. Med detta tillkommer hantering av sopor och återvinning.

Fler och fler rekommendationer och lagar införs, där vikten av att hantera sopor sorterat ökar. Resultatet av detta är en mer välmående miljö – men effekten ger också en bättre arbetsmiljö när sophantering och återvinning sköts ordentligt.

Använd IT-utrustning från kontoret ska sorteras och hanteras enligt anvisningar och regler gällande återvinning. Det är viktigt att de kommer till återvinningsstationerna på ett miljösäkert sätt, och att inget slängs på fel ställen. Det kan också vara så at delar av den förbrukade it-utrustningen från konferensrummet går att använda och säljas vidare. Vi har koll på hur allt detta ska göras, vart det ska sorteras och vilka delar av det som skal slängas som istället kan återanvändas. Kontakta oss så ser vi över återvinningen för ert kontor!

Vi återvinner kontorsmateriel på rätt sätt

Att strukturera återvinningsstationer på arbetsplatsen, boka upphämtningar och lita på att dessa sköts på rätt sätt, kräver i sin helhet för mycket fokus från er huvudsakliga verksamhet.

Genom att anlita lexium som en pålitlig partner för hantering av diverse kontorssysslor som återvinning av sopor, ser ni till att skötseln av återvinning hanteras korrekt och tillräckligt frekvent.

Förbrukade varor är tillgångar, därför satsar vi på en värld där skräp kan återanvändas. Vi värnar om miljön och ser till att varje återvinningsbar vara tas hand om på rätt sätt för att ge den en maximal livslängd. Genom att sköta återvinningen åt många företag har vi etablerat en bra logistik och kan hantera både större och mindre laster av återvunnet kontorsmateriel. Vi har bärtjänster och kan forsla bort gods från arbetsplatsen snabbt om det skulle vara bråttom.

Har ni inte tid för återvinning?

Vår målsättning är att ni ska kunna fokusera på er verksamhet och slippa tänka på kringtjänster som kräver mer energi och tid än önskat.

Där kommer vi in som pålitlig partner med rätt kompetens och lång erfarenhet som Facility Manager.

Hur gör ni med förbrukad IT-utrustning?

Vart hamnar glödlamporna? Ska ni slänga dokument som innehåller känslig information?

Oavsett vilka behov ni har för återvinning kan Lexium agera en pålitlig partner i arbetet för att hålla rent och snyggt på er arbetsplats, och se till att rätt skräp hamnar på rätt ställe. Allt för en bättre miljö.

Vi erbjuder service för återvinning i hela Sverige!

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda tjänster som fastighetsskötsel på flertalet orter runtom i landet. Bland annat finns vi Stockholm, Göteborg och Malmö – men även flertalet andra orter runtom i landet.

Återvinning är en viktig del av vår heltäckande kontorsservice – där vi samlar alla tjänster som behövs för att kontoret ska fungera.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag, och kan leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss gällande fastighetsskötsel, service och återvinning!

Kontakta oss för säkerhetsrelaterade frågor

Om Lexium

Vi ser till att kostnadseffektivt och miljöriktigt återvinna kontorsmaterial, sopor och förbrukade varor så att de hamnar på rätt ställe och återvinns i bästa möjliga mån.

Lexium har lång erfarenhet av att hjälpa bolag med återvinning för såväl kontor som industrilokaler. Vi har även återvinning för bostadsrättsföreningar, och därigenom en god och etablerad förståelse för hantering av olika typer av gods.

Om ni har frågor gällande återvinning får ni gärna höra av er till oss!