Återvinning av kontorsmaterial och förbrukad it-utrustning för en bättre miljö

Lexium hanterar återvinningen av ert kontorsmateriel – återvinning av skräp och it-utrustning som kräver noggrann hantering