Hållbarhet inom Facility Management

Kanske är Hållbarhet en av vår tids mest urtvättade begrepp, därför är det viktigt att inte låta sig missledas av den uppsjö med självutnämnda experter och tyckare. I denna artikel så ska vi diskutera begreppet, räta ut frågetecken och reda ut vad det har att göra med Facility Management.

Fastighetssektorn står för en stor del av de utsläpp som sker på årlig basis, förvaltningen äger därför ett stort ansvar för att förbättra detta. I vår kommande artikelserie passar vi därför på att klargöra vad vi tycker ingår i begreppet hållbar Facility Management, och vilka tekniska hjälpmedel man kan ta till för att uppnå det.

Vad innebär det att något är hållbart?

Även om begreppet hållbarhet kan tyckas vara en filosofisk eller till och med politisk fråga så betyder ordet i dess mest basala betydelse att något är ämnat att vara varaktigt över tid. Vad som betraktas som hållbart i förlängningen är godtyckligt men man kan kanske tänka sig att en industribyggnad som består i decennier anses vara en fastighet vilken sköts med hållbarhet i beaktning. Begreppet kan bl.a. syfta på ekonomiska-, miljömässiga- eller sociala aspekter. När vi säger att man bör fokusera på mer hållbara val för fastighetsdrift menar vi exempelvis materialval och transportmedel för att ta sig till och från fastigheten.

Men en viktig aspekt som enkelt glöms bort är effekten av en tydlig och långsiktigt hållbar underhållsplan för fastighetens skötsel. Här kommer det på sikt göra stor skillnad om en fastighet sköts om och får den service som gör att större reparationer på sikt kan minimeras. Låter man istället gamla kylskåp stå kvar och trapphus slitas ut så pass att en helhetsrenovering till slut måste genomföras, är det ett omfattande arbete både kostnads- och tisdsmässigt men det påverkar också miljön långt mer än vad löpande underhåll gör. Här hjälper vi er sätta upp en långsiktig plan för att upprätthålla ett bra välmående för fastigheten, så att större ingrepp kan begränsas till det som bara måste göras, och resten sköts mer på rutin.

Vad betyder hållbarhet för FM?

Fastighetsförvaltare möter idag stort motstånd då det finns kunskapsluckor såväl som bristande uppmärksamhet inför dessa typer av utmaningar. De som tillhandahåller FM-tjänsterna har ofta inte heller sista ordet när det kommer till inköpsprocessen vid upphandlingar vilket ytterligare sätter käppar i hjulet för att kunna använda kompetensen på bästa sätt. Under senare år så har ett större ansvar förlagts på förvaltaren att agera ansvarsfullt när det kommer till arbetet med hållbarhet eftersom det anses som en förutsättning för långsiktig lönsamhet och effektivitet.

Varför ska man använda datadriven Facility Management?

När det kommer till hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv så är optimering av verksamhetens facility management helt avgörande för att reducera kostnader. Poängen med datadriven FM är att ha tillgång till information och rätt sorts beslutsunderlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Om man ser till den fullständiga livscykeln är de operativa kostnaderna betydligt större än den initiala investeringen i fastigheten. Därför är det fundamentalt att ha koll på både var man står i nuläget samt fastighetens framtid.

Modern teknologi banar väg för en helt ny nivå av insikter i det arbete som genomförs. Istället för att utgå ifrån antaganden och estimerade gissningar, kan vi istället helt datadrivet basera våra beslut på verkligheten och vetskapen om vad som kommer att ge positivt genomslag över tid. Lexium arbetar med marknadsledande fastighetssystem där sensorer och insamling av viktiga datapunkter mer och mer blir en del av vår vardag.

Jag vill gärna veta mer om detta