Vad är fastighetsdrift?

Fastighetsdrift innebär skötsel och service av allt som rör er fastighet. En bostadsrättsförening ställer höga krav på fastigheternas skick, detta går under styrelsens ansvar och kan generera en tung arbetsbelastning.

Därför ingår tekniska moment som kräver spetskompetens, certifieringar och lång erfarenhet i branschen. Lexium agerar pålitlig partner och ser till att fastighetsdriften fungerar som den ska. Inom ramen av fastighetsförvaltning så ingår tjänster såsom underhåll av byggnadens exteriör såväl som interiör, tekniska system, säkerhet och mycket mer.

Vidare så bedriver Lexium fastighetsdrift med stor inspiration av tidens moderna lösningar – låt dig inspireras av vår artikelserie om fastighetsförvaltningens innovationer!

Anlita rätt kompetens

Att anlita rätt kompetens och trygga att fastighetens olika funktioner är i trygga händer är svårt. Det är viktigt att identifiera fastighetens behov – vilken sorts fastighet rör det sig om?

Lexium erbjuder en flexibel helhetslösning där vi initialt identifierar behoven, upprättar en strategi och tydliga riktlinjer.

För oss är det helt centralt att erbjuda tillgänglig fastighetsdrift – som även innefattar jour dygnet runt (kräver separat avtal).

Vi erbjuder en noggrann arbetsprocess med metodisk uppföljning.

Fastighetsdrift ger dig trygghet

Det är viktigt att välja en långsiktigt pålitlig partner för att förvalta och sköta om en fastighet.

Eftersom det är hyresgästernas trivsel och fastighetens långsiktiga värde som upprätthålls, är det viktigt att noga utvärdera val av leverantör.

Att anlita en pålitlig och erfaren fastighetsskötare, som sköter uppgifter noggrant och ordentligt lönar sig i längden och genererar en trygg, trivsam och välskött miljö.

Det är också viktigt att man kontrollerar sin leverantör – och säkerställer att leverantören kontrollerar sina underleverantörer.

Vad hjälper våra fastighetsskötare er med?

Vi genomför rutinmässiga kontroller som innefattar avstämning av ventilation, byte av namnskyltar och reparation av kärvande lås. Vidare så är vi alltid tillgängliga vid akuta ärenden vilket gör att du som fastighetsägare alltid kan känna dig trygg.

Har något akut inträffat som behöver åtgärdas? Vår jourservice finns tillgänglig för att hantera problem såsom avloppsproblem, kranar som droppar eller fel som uppstått med el. Vill du veta mer om våra nischtjänster för industrifastigheter?

Vi är måna om förebyggande underhåll. Genom att jobba proaktivt tar vi fram förbättringsförslag och undviker att små problem växer och kräver större åtgärder längre fram. Med en mindre utgift idag sparar ni mycket på sikt när små fel kan rättas till direkt.

Serviceanmälan för fastigheten

Ärenden som kommer in via serviceanmälan struktureras i vårt ärendehanteringssystem för vår helhetslösning. Det möjliggör planerat underhåll och transparens mot användaren och fastighetsägaren, därför ser vi till att samtliga inkomna ärenden ses över, åtgärdas och checkas.

Vi tar emot felanmälan för såväl allmänna ytor som uppstådda fel i lägenheter.

Avslutningsvis så är det bra att känna till att om något krånglar hemma hos hyresgäster är så kan vi snabbt åtgärda det. Vi sköter kommunikationen så att hyresgästen vet att hjälp är på väg!

Vi erbjuder fastighetsdrift i hela Sverige

Offert