Rådgivning

Strategisk överblick

En stor del av Integrerad Facility Management innefattar den övergripande helhetsbilden som en central leverantör av tjänster åt verksamheten och dess processer. Vi på Lexium erbjuder våra kunder såväl analysarbete som rådgivning inför beslutsfattande. Därför samordnar vi allt under en tjänst: Facility Management as a Service – som säkerställer att alla behov tillgodoses.

Vi hjälper våra kunder att utveckla koncept som passar framtidens arbetsplats. Vi genomför analys av behoven och möjligheterna med den disponibla ytan och de lokaler som finns att tillgå. Därefter så tar vi fram lösningsförslag som innefattar en helhetsleverans, skräddarsydd efter just era behov. Att verka strategiskt och identifiera de mest använda utrymmena är mycket viktigt, i likhet med hur man skapar multifunktionella utrymmen och optimerar förvaringsutrymmen – som också är avgörande delar.

För att utveckla en strategisk plan så finns det många aspekter att ta hänsyn till, såsom byggnadens syfte, behov och egenheter. För det första så utvärderar vi fastighetens initiala tillstånd, behov och status. Vilken är målgruppen och vilken typ av hyresgäster ämnar man att attrahera?

analys-och-radgivning

Effektivisera

Medan det inte är självklart hur man ska nyttja fastighetens yta för bästa effektivitet, så är vi trygga med att att våra verktyg och metoder ger goda förutsättningar till att nyttja byggnadens fulla potential. En nyckel för att säkerställa effektivt förvaltningsarbete är att utforma en plan för hur lokalen ska utformas. Hur är lokalerna uppdelade i dagsläget och vilka förändringar behöver äga rum?

Vidare så har det blivit vanligt att tillhandahålla flexibla arbetsplatser som personalen delar på. Därför är det avgörande att system som möjliggör bokning av skrivbord och arbetsytor fungerar väl. Dessutom är det viktigt att säkerställa att alla som vill få plats på kontoret under en arbetsdag har möjlighet att göra det. För att öka en fastighets tillgänglighet är det viktigt att erbjuda funktioner såsom handikappanpassning, tillgänglighet till offentlig kommunikation och rymliga parkeringar.

Att agera helhetsleverantör till arbetsplatser kräver noggrann analys av antalet anställda, deras behov och önskemål samt ytans utformning. När allt kommer omkring så är rådgivning angående en fastighets effektivitet en mycket viktig aspekt i många avseenden.


rådgivning