Strategisk överblick

En stor del av Integrerad Facility Management innefattar den övergripande helhetsbilden som en central leverantör av tjänster åt verksamheten och dess processer. Vi på Lexium erbjuder våra kunder såväl analysarbete som rådgivning inför beslutsfattande. Därför samordnar vi allt under en tjänst: Facility Management as a Service – som säkerställer att alla behov tillgodoses.

Vi hjälper våra kunder att utveckla koncept som passar framtidens arbetsplats. Vi genomför analys av behoven och möjligheterna med den disponibla ytan och de lokaler som finns att tillgå. Därefter så tar vi fram lösningsförslag som innefattar en helhetsleverans, skräddarsydd efter just era behov. Att verka strategiskt och identifiera de mest använda utrymmena är mycket viktigt, i likhet med hur man skapar multifunktionella utrymmen och optimerar förvaringsutrymmen – som också är avgörande delar.

För att utveckla en strategisk plan så finns det många aspekter att ta hänsyn till, såsom byggnadens syfte, behov och egenheter. För det första så utvärderar vi fastighetens initiala tillstånd, behov och status. Vilken är målgruppen och vilken typ av hyresgäster ämnar man att attrahera?

Effektivisera

Medan det inte är självklart hur man ska nyttja fastighetens yta för bästa effektivitet, så är vi trygga med att att våra verktyg och metoder ger goda förutsättningar till att nyttja byggnadens fulla potential. En nyckel för att säkerställa effektivt förvaltningsarbete är att utforma en plan för hur lokalen ska utformas. Hur är lokalerna uppdelade i dagsläget och vilka förändringar behöver äga rum?

Vidare så har det blivit vanligt att tillhandahålla flexibla arbetsplatser som personalen delar på. Därför är det avgörande att system som möjliggör bokning av skrivbord och arbetsytor fungerar väl. Dessutom är det viktigt att säkerställa att alla som vill få plats på kontoret under en arbetsdag har möjlighet att göra det. För att öka en fastighets tillgänglighet är det viktigt att erbjuda funktioner såsom handikappanpassning, tillgänglighet till offentlig kommunikation och rymliga parkeringar.

Att agera helhetsleverantör till arbetsplatser kräver noggrann analys av antalet anställda, deras behov och önskemål samt ytans utformning. När allt kommer omkring så är rådgivning angående en fastighets effektivitet en mycket viktig aspekt i många avseenden.

Optimera arbetsplatsen

Fördelarna med att anlita rätt kompetens för rådgivning är många. Vi gör tillsammans med våra kunder en noggrann analys av fastigheten. Detta går i huvudsak ut på att vi synar behoven samtidigt som vi aktivt arbetar för att utforma lämpliga förslag på hur arbetsplatserna kan optimeras. Att måna om hållbarhet såsom att upprätthålla renhållning, effektiva system för återvinning samt en plan för sanitär service är alla viktiga faktorer för att skapa en fulländad fastighet.

Vi ser över tekniska uppdateringar, hur mötesrum och likaså hur bokningssystem kan optimeras. Vidare kartlägger vi tillsammans hur lokalens ytor kan disponeras på bästa sätt. Att tillhandahålla ett effektivt bokningssystem för mötesrum är fördelaktigt för att stärka komforten och tillgängligheten i fastigheten.

Tekniska apsekter

Vi månar om att bedriva modern fastighetsförvaltning. Detta kräver teknisk kompetens, kunskap om fastighetsutrustning, byggteknik och givetvis om hur man implementerar moderna lösningar. Därför är vi angelägna om att trygga säkerhet, kostnadseffektiv förvaltning och inte minst hållbarhet genom att nyttja de tekniska lösningar som står till buds.

Vidare är vi på Lexium angelägna om att erbjuda det bästa i form av planering, utförande, uppföljning och dokumentation – allt för att säkerställa en kundflexibel fastighetsförvaltning som möter tidens krav på säkerhet, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Att anlita rådgivning till tjänster såsom underhåll, energianvändning och andra tekniska aspekter är centralt för att trygga fastighetens funktioner. Avslutningsvis så är det bra att ha i åtanke att det finns en uppsjö lösningar att tillgå för att stärka byggnadens funktion, säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet – vi hjälper er gärna att hitta rätt! Låt dig inspireras av vår artikelserie rörande moderna FM-lösningar!

Kontakta oss

Om Lexium

Lexium har som erfaren leverantör av Integrerad Facility Management en god förståelse för hur dessa processer sys samman och levereras på bästa sätt, så att er arbetsplats fungerar precis så bra som den ska. I lihet med alla tjänster som vi erbjuder så genomsyras även vår analys av noggranhet, struktur och kundanpassad lösning.

Avslutningsvis så är vi måna om att dela denna information och kunskap med er, för att vi tillsammans med er ska kunna forma lösningar som passar för era arbetsplatser.