FM-/FASTIGHETSSYSTEM – ETT HELHETSSYSTEM

Lexium Group AB är certifierad partner till Spacewell AB och leverantör av deras system FM-/Fastighetssystem. Med stor satsning och långsiktiga investeringar har Lexium under flera år satsat på utbildning och utveckling för att förbättra leveransen genom att kunna leverera ett integrerat FM-/Fastighetssystem. Genom att vara kund hos Lexium får du systemlösningen inkluderad och kan enkelt se statistik i realtid över dina fastigheter, underhållsobjekt, tjänster m.m där Lexium levererar. Lexium säljer även FM-/Fastighetssystem till de kunder som önskar jobba i helt egen miljö.

systemstöd anpassat för er verksamhet

Vårt FM-/Fastighetssystem är ett flexibelt helhetssystem som är anpassat att vara ett systemstöd för såväl kontor, fastigheter och industrier. Genom Lexiums erfarenhet och kunskap från FM-tjänster, teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter så får ni som kund inte bara uppleva ett IT-stöd under uppstarten av er egen FM-/Fastighetsmiljö, utan även ett operativt stöd. Vi hjälper er att sätta upp systemet utefter era verksamhetsbehov och processer så systemet känns som ett systemstöd. FM-/Fastighetssystemet har flertalet olika moduler vilket gör att ni kan bygga ut systemet på sikt. Fördelen med detta är att ni får all data samlad på en och samma plats och att ni enkelt kan skapa rapporter i systemet. I priset inkluderas alla moduler och ni väljer själva hur många ni vill använda av dem.

Vårt FM-/Fastighetssystem är ett mycket flexibelt system där ni enkelt kan behörighets-styra olika användare samt bygga egna fält och flöden på precis det sätt som er verksamhet behöver. Systemet har även ett öppet API om ni har andra system ni önskar integrera mot. FM-/Fastighetssystemet kan även automatisera ett flertal olika processer vilket gör att manuell handpåläggning inte behövs, exempel på detta kan vara att en portleverantör får ett automatiskt mejl skickat till sig direkt när ärendet bokats om att en port på lagret gått sönder.

förbättrade leveranser med rätt systemstöd

För Lexium som leverantör stödjer systemet vår möjlighet att förbättra leveranserna gentemot er som kund. Vi får en god överblick över hela processen, inom vilken tid vi löser ärenden och var felen oftast uppstår. Med denna datainsamling kan vi vidareutveckla vår egen leverans och arbeta proaktivt med kontinuerliga förbättringsåtgärder. Vi ser till att minimera framtida fel genom att rätta till dem innan de sker igen, vilket leder till ständigt pågående effektivisering och kostnadsbesparing på sikt. Exempelvis service och underhållsarbeten planeras enkelt i systemet, innan felen uppstår, och på så sätt så stärker det vår leverans men minskar också framtida kostnader för er som kunder. Det proaktiva arbetet bidrar till långt färre framtida fel som orsakar åtgärdsbehov som exempel driftstopp, dyra reparationer och tidskrävande felanmälningar. Genom att vara kund hos Lexium får du systemlösningen inkluderad och kan även enkelt själv se över statistik i realtid över dina fastigheter, underhållsobjekt, tjänster m.m där Lexium levererar.

En annan viktig del som FM-/Fastighetssystemet kan ge din verksamhet systemstöd inom är HSEQ. I FM-/Fastighetssystemet kan du sätta upp riskbedömningar, skyddsronder och tillbudsrapporter m.m för att få en god överblick över ert arbetsmiljöarbete. Inom kvalitetsarbetet kan ni sätta upp SLAer och undersökningar som mäter KPI samt ärendehantering kring avvikelser och förbättringsförslag.

Lexium levererar Integrerad Facility Management i hela Sverige!

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda en helhetsservice av arbetsplatsen på flertalet orter runtom i landet.

Kartan visar vilka orter vi är verksamma i idag. Vi har dock rikstäckande service på väldigt många av de tjänster som vi erbjuder och kan därför leverera Facility Management oavsett var ni är verksamma.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter. Med integration av AI-system bidrar vi också till att disponering av kontorsytor effektiviseras, samt att kontorsmiljön i sin helhet förbättras.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag. Vi kan därför leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss gällande IFM!