Vi projektleder förändringsarbete för er fastighet

Ombyggnation av fastigheten

När du väl bestämt dig för att utföra en ombyggnation av fastigheten så finns det en handfull utmaningar innan arbetet kan utföras. Vid ombyggnad så kan det ställas krav som hela fastigheten måste möta för att ombyggnaden ska få träda i kraft.

Ombyggnad vs ändring

Att man ser olika på en ombyggnad kontra en s.k. ändring beror på att ombyggnader per definition är mer vidsträckta och därför i praktiken leder till högre kravnivå. Om en ombyggnad inte är särskilt omfattande så ska den inte heller klassas som sådan. Läs mer här!

Hur väljer man energisnål ventilation?

Du som fastighetsägare kan ta hjälp av kommunens kostnadsfria energi- och klimatrådgivare för att diskutera vilken sorts ventilation som kan passa din fastighet.

Hur ofta måste man kontrollera ventilationen?

Ventilationen är ett vitalt organ vare sig det gäller en industrifastighet eller ett kontorskomplex och det finns särskilda föreskrifter avseende kontroller av dessa. Det är din uppgift som fastighetsägare att OVK, (obligatorisk ventilationskontroll), utförs. OVK ska utföras regelbundet och olika sorters fastigheter har olika krav, men i regel ett intervall på 3-6 år.

Installera el till fastigheten

Att alla fastigheter behöver elförsörjning är givet, men hur och till vilken prisbild? Vi listar några nyckelpunkter att hålla koll på elen till din fastighet:

  • Kostnaden för att ansluta din fastighet till elnätet beror på hur stor dess huvudsäkring är och avståndet till din närmsta elnätstation.
  • Beroende på vilken typ av anslutning du är ute söker efter så finns det olika nivåer att ansluta till, antingen högspänning eller lågspänning. Där lågspänning rör verksamheter som restauranger, kontor eller närbutiker och högspänning avser stora verksamheter som datahallar eller köpcentrum.

Att välja rätt lösningar har förvisso alltid varit viktigt men i en tid då elpriserna skenar så är det kanske viktigare än någonsin att väga valen mot varandra och hitta en lösning som passar för just din fastighet. Vår kompetens med lång branscherfarenhet hjälper dig gärna att hitta rätt helhetslösning för elen.

Om Lexium Service Management

Lexium Service Management har lång erfarenhet av att sköta om fastigheter vilket gör att vi snabbt och effektivt avhjälper eller beställer avhjälpande för samtliga av de fel som finns listade ovan.

Utöver myndighetskrav finns en uppsjö åtgärder som förbättrar fastighetens livslängd och hyresgästernas livskvalite. Givetvis har vi möjlighet att sköta om även dessa tjänster.

Vi är en helhetsleverantör och axlar gärna hela ansvaret för det som rör er fastighet. Normalt har fastighetsägare en uppsjö leverantörer för att hantera den långa listan av ansvarsområden som krävs för att uppfylla myndighetskrav och lagar. Genom att låta oss sköta helheten förenklas processen på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Att anlita oss som helhetsleverantör innebär en trygg och kostnadseffektiv helhetsservice för er som fastighetsägare.

Vilka krav ställs på fastigheten?

Vid ombyggnation så utgår man från plan- och bygglagen som redogör att vid en mindre ändring så ställs krav på den ändrade delen av fastigheten. Om det rör sig om en ombyggnad så ställs krav på hela byggnaden eller på en betydande och avgränsbar del.

Vilka upphandlingar gäller mellan dig och entreprenören?

  • Det råder avtalsfrihet som ger rättigheter och skyldigheter åt parterna och dessa är utformade för att skapa rimlig fördelning av de risker som tillskrivs ett projekt.
  • AB 04 är de allmänna bestämmelserna vid byggnads-, anläggnings, och installationsentreprenader.
  • ABT 06 rör de bestämmelser som används vid totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.
  • ABK 09 är de allmänna bestämmelserna som gäller för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

Installera ventilation

Lexium tillhandahåller montering, demontering, underhåll samt reparationer av ventilationssystem. Vi vet vad som passar för just din fastighet och förser dig med rätt kompetens för att möta din fastighetens unika behov.

Kyla till fastigheten

Det finns en stor efterfrågan på lösningar avseende kyla där några av de vanligaste alternativen är värmedriven absorptionskyla, kompressorkyla och sorptiv kyla. Man använder köldmedier för att transportera bort värme och på så vis åstadkomma kyla i fastigheten. Detta är en fråga om ekonomi såväl som miljö och att tillhandahålla en lösning som är energisnål är A och O för oss.

Kostnadseffektiv VVS

Det är din uppgift som fastighetsskötare att se till att rören i anslutning till anläggningen är i gott skick. Det tillgodoses bland annat genom regelbundna stambyten och byten av golvbrunnar samt tätskikten. Man kan öka rörens livslängd genom regelbundna underhållsspolningar som minskar slitage och risk för skador. Genom att stärka upp insidan på rören med nytt material i kombination med regelbundet underhåll kan gamla rörs livslängd öka markant.

Med hjälp av den långa branscherfarenhet som vi besitter, och den helhetslösning som vi erbjuder så är vi trygga med att vårt arbetssätt är kostnadseffektivt och energisnålt.

Vi erbjuder projektledning i hela Sverige

Offert