Lexium lanserar 24/7 bemannad jourservice i Göteborg, så att kunde alltid kan nå en personlig kontakt och få den hjälp de behöver av rätt servicepersonal.

Den 1a augusti tillträder Stefan Hansson som operativ chef för Västra Götaland. Med 20 års erfarenhet inom fastighetssektorn, både inom offentlig och privat sektor, samt som både inköpare och beställare, tillför Stefan mycket viktig och stark kompetens till Lexium.

Vårt utbud av tjänster ökar hela tiden. I takt med det behöver vi fylla på personalstyrkan och är därför på jakt efter en Driftchef i Göteborg och letar även efter nya lokaler.

Covid har snabbat på utvecklingen mot en flexibel arbetsplats. Med det har kraven på teknisk utrustning ökat för att digitala möten ska fungera felfritt. När kontoren fylls igen krävs också noggranna åtgärder för att erbjuda en arbetsplats som är anpassad efter högre krav på hygien. Nedan listar vi några viktiga punkter att ha i beaktning inför återgången till kontoret.

Lexium förvärvar Bo Söderström AB i Göteborg, verksamma inom teknisk förvaltning och fastighetstjänster.

Året närmar sig sitt slut och vi på Lexium vill passa på att tacka våra kunder och våra samarbetspartners för 2020!

År 2020 är ett år som påverkat nästan alla människor starkt.
Olika branscher och människor har påverkats olika mycket men pandemin har på något vis haft en inverkan på nästan allas liv.

Lexium Service Management Göteborg har vunnit ett kontrakt gällande fastighetsservice samt beredskapstjänst för akuta uppdrag av uppdragsgivaren Bostads AB Poseidon. Uppdraget omfattar beredskapstjänst för akut arbetsorder och akut underhåll samt löpande fastighetsservicearbeten för Bostads AB Poseidons fastigheter.

Bostads AB Poseidons fastighetsbestånd omfattar totalt ca 27,000 lägenheter.

Integrerad Facility Management spänner över hela tjänsteförsörjningen och samlar alla tjänster i ett enhetligt system för felanmälan och ärendehantering.

För Bostads AB Poseidon innefattar uppdraget bland annat följande tjänster:

  • Fastighetsservice
  • Lokalvård
  • Flyttstädningar
  • Akuta flyttstädningar
  • Uthyrning av fastighetsskötare
  • Jour – sanering
  • Flyttservice
  • Golvpolish

Lexium är en av de ledande svenska aktörerna inom Integrerad Facility Management på den svenska marknaden. IFM innebär att leverera och utveckla tekniska & säkerhetstjänster ihop med arbetsplatsservice för hyresgäster och fastighetsägare.

Lexium tar ett ekonomiskt och tekniskt helhetsansvar för samtliga fastighetsrelaterade tjänster och produkter samt för att utveckla FM tjänsterna över tid. Det innebär att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Lösningarna är en kombination av egen personal och starka lokala partners/specialister som verkar i samma IT-system. Lexium Service Management AB är det första FM-bolaget i Sverige att ISO-certifieras för Kvalitet (9001), Miljö (14001) och Arbetsmiljö (45001). Hållbarhet och Säkerhet är i högsta fokus, vilket även innefattar Lexiums nätverk av specialister. Lexium finns idag på ett 20-tal orter i Sverige, gruppen beräknas omsätta ca 150 MSEK 2021 och över 500 Msek 2025.

Efter noggrann utvärdering av marknaden har Primona valt att förlägga sitt huvudkontor på Vasagatan 50. Läget ligger nära Centralstationen vilket ger bästa möjliga kommunikationer för både kunder och personal att besöka kontoret och ta sig till jobbet. I fastigheten finns två restauranger och ett café. Närliggande finns en konferens-anläggning som Lexium erbjuder vilken de kan nyttja när behov finns.

-Det är kul att Primona väljer Vasagatan och de får ett väldigt fördelaktigt läge med all tänkbar infrastruktur i sin närhet. Vi hoppas att de skall trivas och att det skall bidra till att utveckla deras affärer, säger Jan Näsström Försäljnings- och Marknadschef på Lexium.

-Efter en noggrann sökning efter ny större lokal så föll valet på Vasagatan 50, där hittade vi ljusa, väl bevarade lokaler i modern stil med absolut bästa läge, det blir enkelt för såväl vår personal att ta sig till jobbet och våra kunder att besöka oss,” säger Göran Tysk VD på Primona

År 2019 tilldelade Bombardier Transportation ett femårigt serviceavtal för integrerade FM-tjänster i tio länder till ENGIE International FM.

I Sverige samarbetar ENGIE med Lexium för att leverera tjänsterna till Bombardier. Lexium kommer att stödja ENGIE i att leverera facility management, fastighets– och produktionsunderhåll samt lokalvård, säkerhet, catering, reception, helpdesk och marktjänster till 14 depåer och kontor i Sverige.

Tjänsteleveransen startade i ett stegvis övertagande 2019 med målet att alla tjänster ska tas över under ENGIE / Lexiums ledning 2020.

”-Detta är vårt största nationella IFM-kontrakt hittills på den svenska marknaden som kombinerar hårda och mjuka FM-tjänster. Vi ser en mycket stark tillväxt inom detta område och närliggande sektorer, där vi levererar en total FM-lösning inklusive lägre totala servicekostnader och ett integrerat FM-system”, säger Niclas Brodin, VD för Lexium Service Management AB.

Bombardier kommentar:

”Genom detta arrangemang hjälper ENGIE Bombardier Transportation att öka effektiviteten när det gäller hantering av sina fastigheter och lokaler. ENGIE: s styrkor inom energi och tjänster, i kombination med deras förmåga att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för våra svenska siter, kommer att säkerställa att vi upprätthåller en säker och högkvalitativ arbetsmiljö för våra människor”.

ENGIE kommentar:

”Vi är mycket glada över att ha vunnit detta kontrakt och ser fram emot att arbeta i samarbete med Bombardier Transportation internationellt för att samla vår integrerade anläggningsledning och energikompetens för att stödja deras strategiska mål. Våra teams kompetens och erfarenhet i hela portföljen kommer att komplettera de som redan finns inom Bombardier Transportation för att säkerställa kontinuerlig förbättring av tjänsteleveransen”. säger Joel le Montagner, Operations Director på ENGIE International FM.

För mer information vänligen kontakta:

ENGIE/Bombardier

Joël Le Montagner, Operations Director

Lexium Service Management:

VD & Inköpschef: Niclas Brodin niclas.brodin@lexium.se, +46 706 15 7960

Försäljnings- & Marknadschef: Jan Näsström, jan.nasstrom@lexium.se, +46 732 00 9900

(ENGLISH VERSION)

Lexium Service Management to deliver Integrated Facilities Management at Bombardier Transportation

In 2019 Bombardier Transportation awarded to ENGIE International FM, a five-year integrated facilities management service contract across 10 countries.

In Sweden, ENGIE are partnering with Lexium to deliver the services to Bombardier. Lexium will support ENGIE in delivering facility management, building and production maintenance as well as cleaning, security, catering, reception, helpdesk and grounds services across a portfolio of 14 production and office sites.

The service delivery started in a phased approach in 2019 with the objective to have all the services live under ENGIE/Lexium’s management in 2020.

“-This is our biggest national IFM-contract, combining hard and soft services, so far in the Swedish market. We see a very strong growth within this area and nearby sectors, where we deliver a total FM solution including a lower total cost of service and integrated CAFM” says Niclas Brodin, CEO and Head of Supply Chain at Lexium Service Management.

Bombardier Comment

”With this arrangement, ENGIE is helping Bombardier Transportation to increase efficiencies in terms of its facilities management. ENGIE’s strengths in energy and services, combined with its ability to provide tailored solutions for our Swedish sites, will ensure that we maintain a safe and high-quality working environment for our people”.

ENGIE Comment

”-We are delighted to have won this contract and are looking forward to working in partnership with Bombardier Transportation internationally to bring together our integrated facility management and energy expertise to support their strategic goals. The skills and experience of our teams across the portfolio will complement those already present within Bombardier Transportation to ensure continuous improvement of service delivery”. says Joel le Montagner, Operations Director at ENGIE International FM.

For more information, please contact:

ENGIE/Bombardier

Joël Le Montagner, Operations Director

Lexium Service Management:

CEO/Head of Supply Chain: Niclas Brodin niclas.brodin@lexium.se, +46 706 15 7960

Sales & Marketing Director: Jan Näsström, jan.nasstrom@lexium.se, +46 732 00 9900

Lexium är som första nordiska IFM-bolag certifierade för de tre ISO standarderna 45001, 14001 och 9001.

”-Hälsa & Säkerhet är en central funktion när man levererar IFM (Integrerade FM-lösningar) och särskilt mot industrisektorn, varför vi såg det som ett naturligt steg att integrera i vår verksamhet”, säger Niclas Brodin, CEO för Lexium Service Management.