Det krävs 40 tjänster för att underhålla en fastighet eller kontor. Vi har alla!

För att underhålla din fastighet behöver du bara:

Brandlarm

Lokalvård

Office branding

Kaffe- & vattenmaskiner

Växtservice

Utrustningsinventering

Upphandling

Reception

Vaktmästeri

Facility coordinator

Mat & catering

Fastighetsskötsel

Skadehantering

Storstädning

Golvvård

Inbrotts- och personlarm

Portar

Tryckluft

Bevakning

Ventilation & Kyla

Tvätt av arbetskläder

Avfallshantering

Varuautomater

Entrémattor

Post, bud, frakt

FM-system

Projektledning

Konferensservice

Kontorsmaterial

Hygienartiklar

Frukt

Snöröjning, mark- och parkskötsel

Flyttstädning

Sprinkler

Telefoni/IT/copy/print

Bygg & projekt

Desinfektion

Rondering och In-/utpassage kontroll

El

Flyttservice

Som av en händelse kan Lexium hjälpa er med alla dessa tjänster via en kontakt (och en faktura).