I Jönköpings Län ligger den industrianläggning som sysselsätter ca 400 anställda på ca 12.000 kvm där Lexium sedan 1 april 2018 levererar en Integrerad FM-lösning – One FM.

One FM spänner över hela tjänsteförsörjningen i fabriken och innefattar bland annat följande tjänster:

 • Fastighetsunderhåll (mekanisk, elektrisk och arkitektonisk utrustning)
 • Fastighetstekniska tjänster
 • Tryckluft
 • Brand, SBA, Sprinkler
 • Vaktmästare
 • Utomhusskötsel
 • Lokalvård
 • Kundtjänst – Dygnet runt
 • Jour fastighetsrelaterade tjänster – Dygnet runt
 • Fastighetssystem
 • Avfallshantering
 • Projekt, Energi och Bygg
 • Bevakning av Myndighetskrav
 • FM-system (CAFM)