Lexium är en oberoende rådgivare inom Property och Facility Management på den nordiska marknaden. Alla rådgivare har unik kompetens och lång erfarenhet av att driva stora fastigheter och utvecklingsprojekt. Lexium är specialiserade på mervärdesskapande tjänster och har stor förståelse för hyresgästernas krav.

Lexium hyr ut till Verizon i Solna Port vid Haga Norra. Lokalerna utgörs av kontorsytor om ca 1400 kvm och Verizon flyttar in i december 2015.

Det nytecknade hyresavtalet innebär att den globala operatören Verizon väljer att flytta sitt svenska huvudkontor till fastigheten Solna Port på Råsundavägen vid Haga Norra. Avtalet träder i kraft från och med december 2015 och löper över fem år.

– Att en global mobiloperatör som Verizon väljer att flytta sitt svenska huvudkontor till Solna Port ser vi som ett kvitto på att den förvandling som Solna Port just nu genomgår är rätt. Solna Port har de senaste månaderna genomgått en mycket gynnsam utveckling i och med de genomförda nyuthyrningarna om sammanlagt nära 12 000 kvm, vilka kommer att bidra till att blåsa nytt liv i huset, säger Niclas Brodin, VD, Lexium.

– Vi ser fram emot att flytta vårt huvudkontor till Solna Port, som ligger mycket i ett mycket bra läge med ett bra serviceutbud, säger Richard Harvey, Real Estate & Facilities för Verizon Sweden AB.

För närmare presentation av fastigheten, se: www.solnaport.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Brodin, VD, Lexium AB niclas.brodin@lexium.se, 0706 -157 960, www.lexium.

Jan Näsström, vVD, jan.nasstrom@lexium.se, 0732 – 009 900

Richard Harvey, Real Estate & Facilities, richard.harvey@se.verizon.com , 0733 -122 062 Verizon Sweden AB