Lexium lanserar digitaliserad prisberäkning för fullständig kontorsservice

Lexium är först på marknaden att lansera en helt digitaliserad prisberäkning för Fullständig Kontorsservice med tre olika paket, Brons, Silver och Guld. Facility Management innehåller ett flertal tjänster och beställningarna är ofta komplexa och tidskrävande. Konceptet lanseras med en tydlig målsättning om att förenkla och förbättra den processen.

Inom snar framtid lanserar vi även liknande koncept för våra två andra affärsområden Fastighetsskötsel för bostadsrättsföreningar och Integrerad Facility Management för fabriker.

Med vår nya prisberäkning kan kunden välja ett paket, välja bland diverse tillägg, fylla i antal kvadratmeter och få ett prisförslag direkt. På så sätt kapar vi flera led i urvalsprocessen och gör det enklare och smidigare för kunden att se vad som ingår och vad det kostar.

Välkommen att testa vår prisberäkning!


Kommentar från VD
“Prisberäkning för samlad kontorsservice var ett nästa självklart steg i vår resa mot digitalisering och förenkling. Varje del av vår leverans innebär förenkling och förbättring för kunden, med målsättningen om att våra kunder ska kunna lägga all kraft och energi på sin kärnverksamhet. Med denna nya funktion förenklar vi även den initiala delen av vår leverans, där vi på ett transparent och tydligt sätt ger kunden en fullständig bild av vilka tjänster som ingår och vad priset skulle landa på i varje specifikt fall.”
Niclas Brodin, VD Lexium Service Management

Kommentar från Försäljningschef
“Vi är stolta över att vara först i branschen med detta koncept! Digitalisering och automatisering sker i många andra branscher – ska du boka en taxi idag ser du direkt vad det kommer kosta, samma gäller för försäkringar. Vi har inspirerats mycket av dessa steg mot tydligare transparens vad gäller innehåll och pris. Att snabbt kunna välja ett tjänstepaket, fylla i antalet kvadratmeter och välja tilläggstjänster, för att sedan direkt kunna få ett prisförslag, kommer avsevärt förbättra och förenkla för kunden.”
– Jan Näsström, Försäljningschef Lexium Service Management