Hygien och arbetsmiljö efter pandemin

Hygien och arbetsmiljö efter pandemin – vad tar vi med oss och vilket fokus bör vi ha?

Som helhetsleverantör till arbetsplatser och fastigheter innefattar vårt uppdrag till stor del att upprätthålla hygien och säkerhet åt våra kunder och dess hyresgäster. I och med en ökning av smittspridningen, samt det säsongsmässiga högtryck vad gäller sjukdomar i övrigt, har vi tagit fram ytterligare beredskap för att stötta upp arbetsplatser och fastigheter under vinterhalvåret.

Men vi har också listat några funktionaliteter som ytterligare kan höja trivseln, säkerheten och arbetsmiljön i sin helhet för arbetsplatser när fler och fler nu återgått till ett mer kontorsbaserat arbete.

Hygien

Lokalvård är en av de viktigaste tjänsterna som en arbetsplats köper in, det är väsentligt för trivseln men också för hygien och hälsa. Lokalvård kan dock vara en stor miljöbov om fel behandlingsmedel används, alternativt om för stor mängd av tex. pappershanddukar förbrukas. Här finns flera åtgärder att tillämpa så väl vad gäller effektiviteten i använda medel, men också för att begränsa och optimera förbrukning av tex. papper och tvål.

Vi har lång och god erfarenhet av lokalvård inom bland annat sjukvården, där kraven på renlighet är extremt höga. Utöver det har vi ett renodlat miljötänk i alla led av vår leverans. Vi garanterar därför en säker och miljövänlig desinficering av er arbetsmiljö, något ni, era medarbetare och vår kära miljö kommer uppskatta.

Vi levererar också de senaste, mest optimerade behållarna för förbrukningsvaror, vilket gör att användning minimeras till just det som faktiskt behövs. Förbrukningsvarorna i sig är också mer miljövänligt producerade, tunnare men samtidigt mer effektiva. Effekten blir positiv i alla led. Välkommen att höra av er till oss för att testa själva!

Extra hygienstädning

På ställen där många rör sig krävs också rutinmässig desinficering. Vad det innebär är att man frekvent ser till att minimera risken för överförande av smitta från yta till personer, detta genom att applicera kemiska behandlingar på ytorna för att på så vis ta död på virus och bakterier.

Luftrenare för arbetsplatsen

För att ytterligare öka på hygien och minska smittorisken på arbetsplatsen erbjuder vi luftrenare. Tack vare avancerad teknik kan luftrenarna avsevärt begränsa överföring av luftburna virus och partiklar från person till person, då luftrenarna avsevärt reducerar nivån av dessa.

Luftrenarna är dessutom inte bara bra ur ett hygienperspektiv, utan kan precis som växter på kontoret även höja även koncentrationsförmåga och produktivitet.

Växtväggar med oräkneliga positiva effekter

Ett nytt koncept som också förbättrar både arbetsmiljö, syrenivåer och hälsa är växtväggar. Det är alltså väggar helt täckta av växter med ett installerat fläktsystem som gör att syreomsättningen blir betydligt bättre i den miljö där växtväggen är placerad. De flertalet positiva aspekter som uppnås i och med installationen av en växtvägg är bland annat minskad smittspridning, förbättrad energinivå, ökad kognitiv förmåga och optimering av luftfuktighet.

Hur tänker man i slutet på pandemin?

Pandemin har snedvridit mycket vad gäller arbetsplatser och hur vi tänker kring klassiskt kontorsarbete. Dels har vi fått insikter kring hur effektivt det kan vara att jobba hemifrån, men också riskerna som finns förknippade med att sitta för tätt inpå varandra när sjukdomar sprids. Dessa insikter bör ge långsiktiga effekter på arbetsplatser, som prognostiseras investera avsevärt mycket mer på hygien, säkerhet och effektiva lösningar för flexibelt arbete.

Munskydd

Har du någonsin varit hos tandläkaren utan att de använt munskydd? Argument kring huruvida det är lönt eller ej att använda munskydd duggar fortsatt tätt, men för säkerhets skull, samt för att visa respekt, föreslår vi att arbetsplatser fylls med munskydd som besökare och medarbetare kan använda. Att placera ut munskydd vid t.ex. receptionen och förespråka att de används när besökare rör sig på öppna ytor är en tydlig markering att ni värnar om medarbetare och gästers säkerhet. Ett enkelt steg som kan göra stor skillnad för många!

Om Lexium Service Management

Som helhetsleverantör till arbetsplatser har Lexium flertalet lösningar för dels en tryggare arbetsplatsmiljö, men också för ett effektivt flexibelt arbete. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan skräddarsy helheten så att den passar just er.