Behöver ni hyra personal inom service?

Inom området bemanning jobbar vi till största del med ett fullt drift- och personalansvar för funktioner som outsourcats och där Lexiums personal arbetar på plats hos våra kunder på längre uppdrag.

När ni behöver hyra personal är det ofta fördelaktigt om processen är snabb och smidig. Behov kan uppstå plötsligt eller variera beroende på säsong eller tid. Att rekrytera själv tar tid och energi från er kärnverksamhet. Ni ska skapa annonser, hantera annonseringen, sortera och sålla samt intervjua för att därefter erbjuda rätt kandidat tjänsten.

Tidskrävande processer med rekrytering

Allt detta är såväl komplext som tidskrävande, allra helst om det rör sig om en tillfällig tjänst eller ett läge där man vill känna på rollen för att se om behovet finns och behöver fyllas på längre sikt.

Vi agerar pålitlig partner och tar över processen efter era behov. Med lång erfarenhet av att jobba med utländska bolag har vi rätt kompetens som krävs för att tillsätta roller med hög grad av säkerhetsgodkännande.

Rekrytering och bemanning

Inom service management ser vi en hög grad av personalomsättning, en stor del av personalen byter jobb inom fem år. Att hitta kvalificerade, kompetenta och självgående människor inom Service Management är en komplex och tidskrävande uppgift.

Etablerade rekryteringsbolag har ofta inte själva erfarenheten eller kunskapen av branscherna vilket försvårar deras research och kompetenskontroll av kandidater. Att bara följa en upprättad kandidatprofil räcker inte då man inte kan avgöra svaret i detaljfrågor.

Nätverk och erfarenhet för bemanning

Lexium Service Management har ett brett nätverk av pålitlig personal med kompetens inom Service Management, vilket möjliggör effektiv executive search om så önskas av kund.

Genom lång erfarenhet har vi etablerat en effektiv rekryteringsprocess!

Vi hjälper kunder med rekrytering inom reception, back office, fastighetsskötsel, fastighetstekniker och vaktmästeri. Det kan ske genom ett “hyr först – anställ sen” eller genom ett öppet rekryteringsförfarande.

Bemanning av servicepersonal i hela Sverige

Vi har ett brett nätverk av pålitlig personal med kompetens inom Service Management, vilket möjliggör effektiv executive search om så önskas av kund.

Genom lång erfarenhet har vi etablerat en effektiv rekryteringsprocess! Vi finns tillgängliga i stora delar av landet och kan erbjuda rikstäckande service för personal, rekrytering och bemanning.

Vi hjälper kunder med rekrytering inom reception, back office, fastighetsskötsel, fastighetstekniker och vaktmästeri. Det kan ske genom ett “hyr först – anställ sen” eller genom ett öppet rekryteringsförfarande.

Vi rekryterar inom Service Management

Cirka 25-30 % av alla som arbetar inom Service Management byter arbete inom 5 år.

Att idag hitta kvalificerade, kompetenta, självständiga och drivna människor inom Service Management är inte helt lätt. Etablerade rekryteringsföretag har ofta inte själva erfarenheten eller kunskapen av branscherna vilket avsevärt försvårar deras research och kompetenskontroll av kandidater. Att bara följa en upprättad kandidatprofil räcker inte då man inte kan avgöra svaret i detaljfrågor.

Lexium har ett nätverk av personer med kompetens inom Service Management, vilket möjliggör en effektiv executive search om så önskas av vår kund. Eller helt enkelt förenklar krav- och rekryteringsprocessen då vi snabbt kan ”skilja agnarna från vetet”.

Säkerhetsgodkännande av personal

Genom oss kan du tryggt hyra personal till reception, konferens, vaktmästerie eller administrativa funktioner.

Vi erbjuder bemanningslösningar genom outsourcinguppdrag på längre tid, där vi tar ett funktionsansvar för allt som rör tjänsten/funktionen inklusive tex vikarier, eller kortare bemanningsuppdrag vid planerad frånvaro alternativt vikariehantering vid korttidsfrånvaro av din ordinarie personal.

Vi har lång erfarenhet av att jobba med utlandsägda bolag som ofta innefattar krav på säkerhetsgodkännande av personal.

Kontakta oss för rekrytering

Vi erbjuder även rekrytering av tjänster inom reception, back office, fastighetsskötsel, fastighetstekniker och vaktmästeri som alla ofta ingår i FM-/ stödfunktionerna i en organisation. Det kan ske genom ”hyr-först-anställ sen” eller genom ett öppet rekryteringsförfarande. Lexium hjälper dig alltid med att hitta din nya medarbetare utifrån dina behov.

Vår personal finns tillgänglig både för kortare uppdrag men också som visstid eller heltidsanställningar. Vi har kompetens tillgänglig för de behov ni har – och vi finns tillgängliga i stora delar av landet.

Vi erbjuder bemanningsservice i hela Sverige!

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda tjänster som fastighetsskötsel på flertalet orter runtom i landet. Bland annat finns vi Stockholm, Göteborg och Malmö – men även flertalet andra orter runtom i landet.

Kartan visar vilka orter vi är verksamma i idag. Vi har dock risktäckande service på väldigt många av de tjänster som vi erbjuder och kan därför erbjuda service oavsett i vilken ort ni befinner er.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag, och kan leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss!