Underlätta styrelsearbetet med en pålitlig och erfaren ekonomisk förvaltare

Lexium Förvaltning & Projekt har 30 års erfarenhet inom ekonomisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar. Vi har god förståelse för styrelsearbetet och skräddarsyr gärna vårt erbjudande helt efter era önskemål och behov.

Styrelsearbetet i sig innebär ett stort ansvar samt kan komma att ta mycket tid och energi. Sköts det inte enligt gällande myndighetskrav, lagar och regler kan det skapa kostsamma och onödiga problem för styrelsen, varför det är bra att höra sig för med en professionell ekonomisk förvaltare.

Ekonomisk förvaltning med Lexium Förvaltning & Projekt innefattar:

 • Löpande arbete med hyror och avgifter
 • Panter och Överlåtelser
 • Föreningens löpande bokföring
 • Uppdateringar av register och förteckningar
 • Betalning och kontroll över fakturor
 • Årlig Budget
 • Bokslut och årsredovisning
 • Hjälp med årsstämman
 • Styrelseportal för lätt åtkomst till styrelsematerial
 • Styrelsestöd

Vi hjälper er upprätta budget och planering inför större investeringar och agerar rådgivare i de lägen större vägval ska fattas. Detta med föreningens samlade ekonomi som karta och utgångspunkt, för att tryggt och säkert kunna lita på att satsningar och investeringar är korrekt budgeterade för, samt kan förväntas ge avkastning framåt.

Ett strukturerat övertagande

 • Att ta över ett förvaltningsuppdrag innebär att vi utför en revision av fastighetens förvaltning
 • Vi säkerställer mot våra checklistor att nödvändig teknisk dokumentation är i god ordning och uppdaterad samt att inga väsentliga dokument saknas
 • Vi genomför en statuskontroll av fastigheten.
 • Vi ser över samtliga leverantörsavtal och bedömer vilka som bör omförhandlas.
 • Vi lägger upp scheman för myndighetskontroller, garantier, ronderingar etc.
 • Personalen för uppdraget får en noggrann genomgång av förvaltningsavtalet samt vilka förväntningar, riktlinjer och rapportkrav etc.
 • Uppstarten mynnar ut i en uppstartsrapport som presenteras för fastighetsägaren

Kontakta oss