Lexium hjälper till i den pågående omställningen Post-covid

Övergången till aktivitetsbaserade arbetsplatser, som ett resultat av pandemins restriktioner, genererar i stora justeringar för företag och dess anställda. Bland annat stora skillnader mellan förväntad och faktisk volym i t.ex. beställning av frukt, mjölk, kaffe.

Vi ser också tecken på ett utbrett missnöje med införda effektiviseringsåtgärder, där fasta kontorsplatser med egen setup och fysiska dokumentsorteringar snabbt blir ett minne blott. Istället uppgår antalet arbetsplatser på flera ställen till ca 40% av det totala antalet anställda.

Något som i sin tur medför att det blir svårare att lokalisera kollegor som förut satt på en specifik plats. Det gör också att du som medarbetare är osäker på om det ens kommer finnas plats till dig på kontoret.

Utan att implementera tekniska hjälpmedel inklusive sensorer och smarta bokningsfunktioner, blir omställningen snabbt mer hämmande än effektiviserande.

Pandemins efterchocker erbjuder både stora möjligheter men också risker. Kostnadseffektiviseringar i anslutning till avtalsjusteringar kan göra stor skillnad på sista raden. Finns möjlighet att begränsa den totala lokalytan sparas pengar i såväl lokalkostnader som energi och lokalvård.

Med aktivitetsbaserade arbetsplatser kan inredningsprenumerationer vara bra alternativ, där kunden istället för att lägga stora investeringar på inventarier, kan justera på kvartalsbasis i den mån bolaget behöver skruva upp eller ned.

Men om medarbetarna lessnar i anslutning till företagets effektiviseringsåtgärder är mycket förgäves. Här är det viktigt att samspela så att hela bolaget i sin helhet är med på riktningen.

Möjliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar  

  • Lägre lokalhyra
  • Lägre kostnader för lokalvård och förbrukningsinventarier
  • Lägre kostnader för energi
  • Lägre omställningskostnader genom att prenumerera på inredning
  • Bättre kontroll med sensorer och smarta bokningssystem

Möjliga risker med genomförda kostnadsbesparingar 

  • Anställda känner sig nedprioriterade
  • Många är trötta på att jobba hemma
  • Bristfällig kommunikation med stor omställning från fasta till flexibla arbetsplatser
  • Bristfällig effektivitet i digitala möten

Stora förändringar i anslutning till pandemin sågs som en självklarhet och många fick lov att anpassa sig. Den helt förändrade spelplanen mottogs till en början av stor flexibilitet och upprätthållen effektivitet. Men när det drar ut på tiden och företag tog tillfället i akt att skära i kostnaderna kan de initialt positiva förändringarna generera negativa konsekvenser.

För att dessa stora förändringar över tid ska generera positiva effekter för bolagen i sin helhet kan ett nära partnerskap med en helhetsleverantör som Lexium vara mycket värt.

Vi hjälper bolag i dessa omställningar och ser till att arbetsplatserna tar form efter behov och önskemål – så att de lämpar sig för såväl anställda som de långsiktiga affärsmålen.

Kontakta gärna oss för en genomgång gällande en planerad eller pågående omställning av er arbetsplats.