Lexium inför Visselblåsartjänst för medarbetare och kunders trygghet

För Lexium är medarbetarna kärnverksamheten, vilket gör att vi också lägger extra vikt vid allas välmående och möjligheter att anonymt och tryggt påpeka om något inte stämmer.

Samma gäller för våra kunder och för de leverantörer som Lexium anlitar för uppdrag på arbetsplatser och i fastigheter.

Vår verksamhet innefattar till största del arbete ute på plats hos kund, vilket gör att vi i många lägen uppfattas som kollegor och medarbetare. Då är det viktigt för oss att även externa till vår egen organisation har möjlighet att anonymt påpeka missförhållanden.

Vi har anlitat Whistle B för att externt hantera vår visselblåsarfunktion vilket säkerställer att den som visselblåser alltid kan och förbli vara anonym.

Whistle B uppfyller kraven enligt europeiska visselblåsarlagar. Endast personer med behörighet kan komma åt ärenden och hjälper även till med expertstöd om missförhållanden skulle uppstå.

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet och värna om våra medarbetare, kunder och leverantörer. Vi är måna om allas hälsa och välmående men i det fall vi missar något, om någon råkar illa ut utan vår vetskap, om ett missförhållande uppstår eller Lexiums Uppförandekod (Code of Conduct) inte efterlevs så skall det alltid finnas en pålitlig och anonym möjlighet att anmäla detta.

I takt med att Lexium-koncernen växer, både organiskt med nya kunder och genom förvärv, så blir vi allt fler medarbetare som utför uppdrag på allt fler geografiska platser. Det gör det svårare att upprätthålla den överblick man kan ha i en mindre verksamhet.

Vi har därför för hela koncernen valt ett externt visselblåsarsystem, WhistleB, som bidrar med gedigen erfarenhet inom området men som också tryggar anonymiteten för den som visselblåser i det fall en allvarlig brist eller ett missförhållande skulle uppstå.” Säger Niclas Brodin, koncernchef Lexium Group