Lexium Group AB förvärvar via dotterbolag inkråmet i Trönnberg & Co Förvaltnings AB. Det nya bolagsnamnet blir Trönnberg Förvaltning & Projekt AB.