Jan Näsström tillträder som Kommersiell chef


Den 5/11 tillträder Jan Näsström som Kommersiell chef för Lexium Service Management-koncernen och tar det övergripande ansvaret för koncernens försäljning, utveckling och marknadsföring. Det innebär att utveckla koncernens erbjudanden samt upplevda professionalism mot kund samt ansvarar för att skapa lönsamhet, tillväxt och stärka marknads- och varumärkespositionerna.

I den tillväxt- och förändringsresa som Lexium såväl som marknaden i sin helhet befinner sig i, ställs nya krav på en tydligare sammansvetsning mellan funktionerna marknad, försäljning och affärsutveckling.

I och med tillträdandet som Kommersiell Chef för koncernen, tar Jan Näsström från och med 5/11 det övergripande ansvaret för att utveckla hela bolagens övergripande erbjudande, driva lönsam tillväxt samt kontinuerligt stärka Lexiums varumärkesposition.

Pandemin har satt kraftfull prägel på FM-branschen, inkluderat såväl IFM för industrier som fastighetsförvaltning och fullständig kontorsservice. Efterfrågan på helhetslösningar har ökat avsevärt när kontor och fastigheter öppnar upp i och med lättade restriktioner, kundnärvaro efterfrågas vilket också gör att vi nu utökar våra resurser och insatser inom sälj-/marknad.

Denna interna organisationsförändring möjliggör för Lexium-koncernen att dels strategiskt kunna stärka dessa positioner, men framförallt att vi också ytterligare kan stärka upp de lokala försäljningsdrivande organisationerna.

“Lexium befinner sig i en kraftfull och händelserik förändringsresa, detta som ett resultat av marknadens övergripande tillväxt, våra genomgående satsningar på systematisering och digitalisering, samt genomförda och planerade förvärv. Att Jan, som även är en av huvudägarna i bolaget, nu tar hela ansvaret för den kommersiella delen av koncernen, är det självklara steget för oss.

Med Jans långa bakgrund inom marknad och försäljning, både inom Lexium men också tidigare i sin karriär, är han klippt och skuren för att genom denna organisationsförändring mer renodlat kunna bidra till nästa steget i vår tillväxtresa”

kommenterar Niclas Brodin, CEO, Lexium Group

“Organisationen har successivt förstärkts via de nya kontrakt vi har tecknat och de förvärv som vi har gjort så det blir nu naturligt för mig att fortsätta utvecklingen av koncernens erbjudande. Jag är också ödmjuk för förtroendet givetvis.

Vi var först på FM- och IFM-marknaden med att släppa en digitaliserad prisberäkning för kontor här i september och mer är på väg. Marknaden efterfrågar enkelhet och transparens i lösningarna vilket ökat efterfrågan på digitala tjänster, här ska vi fortsatt stå i frontlinjen och forma denna utveckling.”

Kommenterar Jan Näsström, Kommersiell Chef, Lexium Group