ISO-certifieringar

Lexium var det första nordiska IFM-bolaget som lyckades uppnå certifiering för de tre ISO standarderna 45001, 14001 och 9001.