Fastighetsdrift

fastigheter

Vad är fastighetsdrift?

Fastighetsdrift innebär skötsel och service av allt som rör er fastighet. En bostadsrättsförening ställer höga krav på fastigheternas skick, detta går under styrelsens ansvar och kan generera en tung arbetsbelastning.

Därför ingår tekniska moment som kräver spetskompetens, certifieringar och lång erfarenhet i branschen.Lexium agerar en pålitlig partner och ser till att fastighetsdrifft fungerar som den ska. Inom ramen av fastighetsförvaltning så ingår tjänster såsom underhåll av byggnadens exteriör såväl som interiör, tekniska system, säkerhet och mycket mer.

Vidare så bedriver Lexium fastighetsdrift med stor inspiration av tidens moderna lösningar – låt dig inspireras av vår artikelserie om fastighetsförvaltningens innovationer!

Anlita rätt kompetens

Att anlita rätt kompetens och trygga att fastighetens olika funktioner är i trygga händer är svårt. Det är viktigt att identifiera fastighetens behov – vilken sorts fastighet rör det sig om?

Lexium erbjuder en flexibel helhetslösning där vi initialt identifierar behoven, upprättar en strategi och tydliga riktlinjer.

För oss är det helt centralt att erbjuda tillgänglig fastighetsdrift – som även innefattar jour dygnet runt (kräver separat avtal).

Vi erbjuder en noggrann arbetsprocess med metodisk uppföljning.Fastighetsdrift ger dig trygghet

Det är viktigt att välja en långsiktigt pålitlig partner för att förvalta och sköta om en fastighet.

Eftersom det är hyresgästernas trivsel och fastighetens långsiktiga värde som upprätthålls, är det viktigt att noga utvärdera val av leverantör.

Att anlita en pålitlig och erfaren fastighetsskötare, som sköter uppgifter noggrant och ordentligt lönar sig i längden och genererar en trygg, trivsam och välskött miljö.

Det är också viktigt att man kontrollerar sin leverantör – och säkerställer att leverantören kontrollerar sina underleverantörer.